Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση των αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Νέος Νόμος)