Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Εθελοντικός καθαρισμός Λίμνης Κακής Λαγκάδας, 12/6/2017

πηγή: Tsirigo fm