Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Ανακοίνωση σχετικά με εργασίες ύδρευσης και διακοπής υδροδότησης στο Λιβάδι, 13/6/2017