Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

Το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων & Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ, 31/5/2015

πηγή: Adelin fm

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κυθήρων, 30/5/2015

βίντεο:PHOTO CERIGO ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
πηγή: tsirigotv.gr

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κυθήρων, 2/6/2015


Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Έκθεση του Εργαστηρίου Εικαστικών στον Ποταμό, 31/5/2015

Σας προσκαλούμε στην Έκθεση του Εργαστηρίου Εικαστικών, στο Πνευματικό Κέντρο του Ποταμού την Κυριακή 31 Μαΐου και ώρα 10:30π.μ. εώς 2:00μ.μ.
Οι μικροί καλλιτέχνες σας περιμένουν!

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Μαρία Σχινά

Εγκαίνια καταστήματος στον Ποταμό Κυθήρων, 30/5/2015


Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση της τουριστικής κατασκήνωσης, (Camping), Καψαλίου

H Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση της τουριστικής κατασκήνωσης (Camping) Καψαλίου,η οποία και θα πραγµατοποιηθεί στις 10/06/2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα από 09:00 π.µ έως 10:00 π.µ, στα γραφεία της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, στη Χώρα Κυθήρων.

Ολόκληρη η προκήρυξη ΕΔΩ

Δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ 29/5 - 5/6/2015


Δελτίο τύπου Δήμου Κυθήρων, 28/5/2015

Στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 έχουν ξεκινήσει οι δημοπρατήσεις σημαντικών έργων για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Μεγάλο βάρος δίδεται στο δίκτυο της ύδρευσης, που είναι εκτεταμένο και δαιδαλώδες και παρουσιάζει πολλά προβλήματα, τα οποία σε συνδυασμό με το μειωμένο προσωπικό, δεν μπορούν πάντοτε να αντιμετωπιστούν άμεσα.
Η Δημοτική Αρχή, υλοποιώντας σχετική δέσμευσή της, προέβη στη δημοπράτηση της υπηρεσίας «Αποκατάσταση Βλαβών Δικτύων Ύδρευσης έτους 2015» προϋπολογισμού 72.194€ με το Φ.Π.Α.Ανάδοχος της Υπηρεσίας αναδείχθηκε μετά τη δημοπρασία που έγινε στις 18/03 ο κ. Στρατηγός Αθανάσιος, με τον οποίο ο Δήμος ήδη υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Σύμφωνα με τη μελέτη και τους όρους που τη συνοδεύουν, η υπηρεσία θα παρέχεται για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και θα αφορά σε άμεση αποκατάσταση με υλικά και προσωπικό του αναδόχου όλων των έκτακτων βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης καθώς και αποκατάσταση των ζημιών που πιθανόν προκληθούν από την εργασία αυτή (αποκατάσταση οδοστρώματος κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος επιτυγχάνει αφενός την άμεση επέμβαση σε έκτακτες βλάβες ύδρευσης σε 24ωρη βάση και 7 μέρες την εβδομάδα, περιορίζει τις δαπάνες και το γραφειοκρατικό κόστος και συγκεντρώνει σε ένα κωδικό όλες τις βλάβες του δικτύου με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου. Το ποσό του προϋπολογισμού προκύπτει από τον μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που έγιναν τα προηγούμενα έτη για αποκαταστάσεις βλαβών ύδρευσης και καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Κυθήρων. Η παροχή της υπηρεσίας αφορά και στη Δ.Ε. Αντικυθήρων. 
Δεύτερο σημαντικό έργο στον τομέα της ύδρευσης είναι η «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Κυθήρων», προϋπολογισμού 154.000€ με το Φ.Π.Α. Το έργο αφορά σε αντικατάσταση παλαιών δικτύων σε σημεία που συχνά παρουσιάζουν βλάβες, συνολικού μήκους 3 χιλιομέτρων σε 9 σημεία του νησιού. Το έργο περιλαμβάνει την εκσκαφή χανδάκων, τον εγκιβωτισμό σωληνώσεων ύδρευσης, την αποκατάσταση του οδοστρώματος και τις λοιπές συνοδές εργασίες. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε μετά τη δημοπρασία που έγινε στις 21/04 η ΕΥΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. μεποσοστό έκπτωσης 35%. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Κυθήρων. 
Τρίτο σημαντικό έργο στην ύδρευση που δημοπρατήθηκε στις 05/05 είναι οι «Επισκευές Δεξαμενών – Αντλιοστασίων Δήμου Κυθήρων» προϋπολογισμού 165.000€ με το Φ.Π.Α. με πηγή χρηματοδότησης τους Κ.Α.Π. για εκτέλεση έργων. Το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε εξαρχής προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής καθώς αφορά στη γενική επισκευή και συντήρηση όλων των Δεξαμενών, Βανοστασίων και Οικίσκων Αντλιοστασίων. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είναι στην πλειοψηφία τους κατασκευασμένες στις δεκαετίες 1980 και 1990 και χρήζουν άμεσης γενικής επισκευής καθώς έχουν υποστεί πολλές βλάβες και φθορές λόγω παλαιότητας. Θα επισκευαστούν συνολικά 18 Δεξαμενές-Βανοστάσια και 24 Οικίσκοι Αντλιοστασίων. Προβλέπεται σειρά οικοδομικών εργασιών, όπως (ενδεικτικά) καθαιρέσεις επιχρισμάτων και κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα, αποξηλώσεις παλαιών κουφωμάτων και τοποθέτηση νέων, χρωματισμοί και βαφές, πλήρης καθαρισμός όλων των δεξαμενών εσωτερικά με τη μέθοδο της υδροβολής μέσης πίεσης και εφαρμογή νέων προστατευτικών επιστρώσεων κ.λπ. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 38,48%. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί άπαξ και η Δημοτική Αρχή την επόμενη χρονιά θα διαθέσει τις πιστώσεις που φέτος διαθέτει για το συγκεκριμένο έργο, σε αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης προκειμένου κατά το 2016 να αντικατασταθούν περίπου 5 χιλιόμετρα δικτύου.
Τέλος, δημοπρατήθηκε στις 28/04 το έργο «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Καραβά» συνολικού προϋπολογισμού 50.000€ με το Φ.Π.Α. και πηγή χρηματοδότησης τις πιστώσεις από ΣΑΤΑ 2014. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης στα όρια της Τ.Κ. Καραβά και ανάδοχος είναι η εταιρεία ΕΥΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 38%
Όλα τα ανωτέρω έργα και υπηρεσίες (συνολικού προϋπολογισμού 452.784€) υλοποιούν πλήρως τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για συγκέντρωση ίδιας φύσης δαπανών σε έναν κωδικό, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων μέσα από τις μεγάλες εκπτώσεις που προσφέρονται και την εκτέλεση των έργων με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, ποιότητα και αποτελεσματικότητα. 

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Δελτίο τύπου Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, 26/5/2015

ΑΠΟ                                                                                                               26/05/2015
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δραστηριότητες του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κατά την επίσκεψη του στα Κύθηρα

Τα Κύθηρα επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος για τον εορτασμό της επετείου  ένταξης των Επτανήσων στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του  :
Συζητήθηκε η ακτοπλοϊκή σύνδεση των Κυθήρων με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους του νησιού. Εκφράστηκε η ανησυχία για την υπάρχουσα κατάσταση και η ανάγκη για σταθερή λύση του προβλήματος. Ειδικά για την επαναδρομολόγηση του πλοίου «Βιντσέντζος Κορνάρος», ο Αντιπεριφερειάρχης μετέφερε την πληροφορία ότι το πλοίο, μετά την προμήθεια των ανταλλακτικών,  θα επανέλθει στα δρομολόγια από την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
Συναντήθηκε με τους μεταφορείς και συζήτησαν το συγκοινωνιακό το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της επισκεψιμότητας του νησιού με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξή του. Επίσης, συζήτησαν και προτάσεις βελτίωσης των δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών, ακτινωτά μεταξύ των χωριών στον κεντρικό οδικό άξονα με ταξί. Εξέφρασε  άποψη-πρόταση  για αύξηση κατά 5% του κομίστρου, όπως προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο για τα Ελληνικά νησιά. Σε όλα  υπήρξε ταύτιση απόψεων.
Απαντώντας σε ερωτήσεις για την επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης του αεροδρομίου, ο κ. Χατζηπέρος δήλωσε ότι βρίσκεται στην φάση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης για τη μελέτη σκοπιμότητας.
Επισκέφθηκε τον πυροσβεστικό σταθμό Κυθήρων, όπου διαπίστωσε την υψηλή ετοιμότητα του προσωπικού, πλην όμως διαπίστωσε και ελλείψεις σε οδηγούς και εξοπλισμό. Για το θέμα αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης απέστειλε επιστολή στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος.
Συναντήθηκε με τον Αστυνομικό Δ/ντη Πειραιά και τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Χώρας Κυθήρων. Συζήτησε τα προβλήματα αστυνόμευσης του νησιού,  ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του Αστυνομικού Σταθμού Αντικυθήρων λόγω και του κύματος μεταναστών και πολιτικών προσφύγων.
Επισκέφθηκε τα πληγέντα λιμάνια από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς  και το δρόμο προς την Αγ. Αναστασία και δεσμεύτηκε για την όσο το δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση.
Συναντήθηκε με εκπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών και συζήτησαν τα προβλήματα της πρωτογενούς παραγωγής και του κατσίγαρου των ελαιοτριβείων. Ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, η δημιουργία υποδομών (όπως τα σφαγεία) βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της Περιφέρειας.

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ Κυθήρων για τα Παράνομα Αγκυροβόλια στον Όρμο Βατίκων

Ο λιμενάρχης Νεαπόλεως έδωσε για διαβούλευση έναν ειδικό κανονισμό λειτουργίας του λιμανιού, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται να αγκυροβολούν πλοία για αλλαγή πληρωμάτων και τη διενέργεια ήπιων -υποτίθεται- δραστηριοτήτων στον όρμο Βοιών, δηλαδή μεταξύ Νεάπολης, Κυθήρων και Ελαφονήσου. Πλην όμως ουδέν εκ των αγκυροβολούντων πλοίων σέβεται τα υποτιθέμενα όρια αγκυροβολίας με αποτέλεσμα πολλές φορές λόγω κορεσμού αγκυροβολημένων πλοίων εντός του όρμου να αγκυροβολούν και εκτός αυτού και δη σε απόσταση αναπνοής από τις παραλίες της Κακιάς Λαγκάδας και Αγίας Πελαγίας και μάλιστα εντός του διαύλου διέλευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτήν τη γραφική περιοχή, με τις δαντελωτές ακτές και τις πανέμορφες παραλίες, επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες, Έλληνες και ξένοι. Και ενώ ο τουρισμός είναι όρος ζωής για την οικονομία της, οι επισκέπτες είναι αναγκασμένοι να βλέπουν σε απόσταση αναπνοής από τις καταγάλανες παραλίες τάνκερ και φορτηγά πλοία τα οποία αγκυροβολούν στην περιοχή, δήθεν ότι έχουν ζητήσει «καταφυγή», όταν δεν κουνιέται φύλλο και όταν τα αγκυροβολούντα πλοία είναι κατασκευασμένα για να αντιμετωπίζουν κυκλώνες του Ατλαντικού και Ειρηνικού Ωκεανού.
Το πρόβλημα στον όρμο των Βατίκων ανέκυψε πριν από περίπου δέκα πέντε χρόνια, όταν τα πλοία εκδιώχθηκαν κακήν κακώς από την περιοχή της Πύλου μετά τη λειτουργία στο Ναυαρίνο γνωστού υπερπολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος και με απαίτηση (δίκαια απολύτως) του δημιουργού της επιχείρησης. Έτσι δειλά στην αρχή και με ελάχιστες δραστηριότητες δοκιμαστικά ξεκίνησε σταδιακή και σύντομη στην αρχή, αγκυροβολία στα Βάτικα.
Στον ίδιο όρμο, μια ανάσα από τη στεριά, βρίσκεται η αρχαιότερη βυθισμένη πολιτεία στον κόσμο, το Παυλοπέτρι, που έχει προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον των αρχαιολόγων και έχει γίνει ντοκιμαντέρ από το BBC. Σύμφωνα με το σχέδιο ειδικού κανονισμού που έφτιαξε ο λιμενάρχης, τα πλοία μπορούν να αγκυροβολούν 800 μέτρα από την ακτή, αλλά το όριο αυτό μπορεί να γίνει «λάστιχο» ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, που σημαίνει πως δεν υπάρχει πρακτικά όριο, ενώ εγκαταλείπεται και η παλαιότερη δέσμευση για αγκυροβολία των πλοίων εκτός της νοητής γραμμής που σχηματίζεται από το άκρο της Ελαφονήσου με το λιμάνι του Παλαιόκαστρου, δηλαδή εκτός του κλειστού όρμου Βοιών.
Ο όρμος θεωρείται λιμάνι καταφυγής, πράγμα που σημαίνει ότι όποιο πλοίο έχει πρόβλημα μπορεί να προσορμίζει. Σε κάθε περίπτωση, όμως, λιμάνι καταφυγής δεν επιτρέπεται να γειτνιάζει με ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές και περιοχές μεγάλου οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. H βυθισμένη πολιτεία του Παυλοπετρίου, η περιοχή Natura της λίμνης Στρογγύλη και ο τουρισμός, που αιμοδοτεί την οικονομία, αποτελούν ασφαλώς απαγορευτικά στοιχεία για να χαρακτηριστεί ο όρμος Βοιών λιμάνι καταφυγής.
Ακόμη η χλωρίδα της Ποσειδωνίας που κυριαρχεί στο βυθό της περιοχής πλήττεται βίαια από τις άγκυρες οι οποίες πολλές φορές «ξεσέρνουν». Και ο κίνδυνος μακρόχρονης απομόνωσης των Κυθήρων λόγω τυχαίας αποκοπής του υποθαλασσίου καλώδίου της ΔΕΗ είναι πάντοτε ορατός.
Με τον ειδικό κανονισμό που προτείνεται, επιτρέπεται ο καθαρισμός των προπελών πλοίων χωρίς πρακτικά κανέναν έλεγχο. Μέχρι σήμερα, κανείς από το λιμεναρχείο, όπως λένε οι κάτοικοι, δεν ελέγχει τα πλοία και τις εργασίες που γίνονται, αφού το σκάφος του Λιμενικού είναι μονίμως δεμένο στον μώλο. Αλλά και οι γνώσεις και η υπάρχουσα εκπαίδευση των στελεχών του λιμενικού και η σύνθεση του λιμεναρχείου, είναι αρκετά ελλιπής ώστε να μπορούν να ελέγξουν διεξοδικά τις όποιες δραστηριότητες εκτελούν τα αγκυροβολημένα πλοία.
Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει κανείς έλεγχος για τις εργασίες που γίνονται στα πλοία, ούτε τις περισσότερες φορές παρίσταται τελώνης στις τροφοδοσίες και στην αλλαγή πληρωμάτων. Καταγγέλλουν ακόμη ότι δύτες δουλεύουν ημέρες και νύχτες στα ύφαλα των πλοίων χωρίς κανείς να ελέγχει τι κάνουν. Στην πραγματικότητα, λένε, γίνονται πειρατικά εργασίες συντήρησης, χωρίς κανέναν έλεγχο από τη λιμενική αρχή.
Ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα δεν είναι επαρκής για να διενεργούνται οι αγκυροβολίες και επ” αυτού έχει αποφανθεί το ΣτΕ με την αριθ. 1081/2007 απόφασή του, με την οποία αποφαίνεται ότι για τη διενέργεια αγκυροβολιών απαιτείται και Ειδικός Κανονισμός Λιμένα. Ορίζει δε πως και υπάρχοντες Ειδικοί Κανονισμοί που δεν περιλαμβάνουν ρυθμίσεις προστασίας οικοσυστημάτων και εννόμων αγαθών θεωρούνται παράνομοι. * Οι αγκυροβολίες και λοιπές δραστηριότητες στον όρμο των Βατίκων έως σήμερα γίνονται χωρίς την ύπαρξη Ειδικού Κανονισμού. * Το σύννομο των εργασιών που αναφέρονται στην ΚΥΑ 8312.23.β/11/09/13.5.2009 αφορούν εργασίες που λαμβάνουν χώρα σε πλοία αγκυροβολημένα σε εγκεκριμένα αγκυροβόλια (Πέραμα, Ελευσίνα, Σύρο κ.λπ.) και όχι σε μη νόμιμα αγκυροβόλια, όπου δεν υπάρχει και Ειδικός Κανονισμός. Για τους λόγους αυτούς, το υπουργείο θα έπρεπε να είχε διακόψει τη δραστηριότητα τουλάχιστον από το 2011 που έγινε αποδέκτης των υπομνημάτων των φορέων.

* Στον όρμο των Βοιών η πολιτεία έχει απαγορεύσει την αλιεία με συρόμενα εργαλεία για να προστατευτεί ως τόπος αναπαραγωγής των ψαριών και να προστατευτούν τα λιβάδια Ποσειδωνίας ως βιότοπός τους. Εντούτοις, καταστρέφεται από τις αγκυροβολίες των πλοίων, τα ψάρια τείνουν να εξαφανιστούν, ενώ τον τελευταίο χρόνο υπάρχει ραγδαία αύξηση λαγόψαρων, που ενδεχομένως σχετίζεται με την παρουσία των πλοίων και τους αφερματισμούς τους {ballast exchange operation – διεργασία που γίνεται σύμφωνα με τον ΙΜΟ μόνο κατά την διαρκεια που το πλοίο βρίσκεται εν κινήσει, αλλά βέβαι ποιος να το ελέγξει όπως αναφέρθηκε πιο πάνω} . Μεγάλος είναι δε ο κίνδυνος για το θαλάσσιο περιβάλλον από τους παράνομους υφαλοκαθαρισμούς και ειδικά από τα αφαιρούμενα στρείδια από προπέλλες και ύφαλα. *

Από τη δραστηριότητα αυτή υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, πλήττεται ο τουρισμός της περιοχής (Ελαφόνησος, Νεάπολη, Κύθηρα), απαξιώνονται υποδομές και επενδύσεις στον τομέα αυτό, ενώ αποθαρρύνεται η περαιτέρω ανάπτυξή τους. Περιβαλλοντικά υποβαθμίζεται το θαλάσσιο οικοσύστημα του όρμου με συρρίκνωση της αλιείας.
Για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ Κυθήρων τίθεται εντελώς αντίθετος με οιαδήποτε αγκυροβολία και παραμονή πλοίων στην περιοχή και αιτείται από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό να φέρει σχετικό νομοσχέδιο που να απορρίπτει κάθε είδους αγκυροβολία στην περιοχή εκτός περιπτώσεων ατυχημάτων και κινδύνου ζωής.

Παράταση στον έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ και στα Κύθηρα

Η Περιφέρεια Αττικής ενημερώνει ότι παρατείνεται ο τεχνικός έλεγχος  των δικύκλων (μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων), επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους, με έδρα στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός Κυκλοφορίας:
Περίοδος Ελέγχου
Όλα τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3.5 τόνους που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας) έως και 31.12.2005 και στην άδεια κυκλοφορίας τους αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών κάποιος από τους Δήμους  Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας ή ταξινομήθηκαν σε άλλη περιοχή της χώρας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της τότε Νομαρχίας Πειραιά (νυν Π.Ε. Πειραιά και Νήσων)
έως και 30-6-2016

Όλα τα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2007 έως και 31-12-2011  που στην άδεια κυκλοφορίας τους αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών κάποιος από τους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας ή ταξινομήθηκαν σε άλλη περιοχή της χώρας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της τότε Νομαρχίας Πειραιά (νυν Π.Ε. Πειραιά και Νήσων)
έως  και 31-12-2016Επισημαίνεται ότι όλα τα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) από 01-01-2012 έως και 30-6-2012 και στην άδεια κυκλοφορίας τους αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών κάποιος από τους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Συναυλία της Βρετανικής ορχήστρας εγχόρδων Allcomers με την σύμπραξη της Φιλαρμονικής Ποταμού

Η Βρετανική ορχήστρα εγχόρδων Allcomers String Orchestra υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού και βιολονίστα Darragh Morgan και την διδασκαλία της βιολοντσελίστριας Adi Tal θα δώσουν και φέτος μια συναυλία στον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο στην Χώρα, το Σάββατο 30 Μαΐου, με έργα συνθετών από διάφορες ιστορικές περιόδους. Μαζί τους θα συμπράξει και η Φιλαρμονική Ποταμού σε τρία κομμάτια υπό την διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή της, Παναγιώτη Λευθέρη. Η ορχήστρα εγχόρδων Allcomers αποτελείται από άτομα που ξεκίνησαν να μαθαίνουν μουσική στην ενήλικη ζωή τους με σκοπό να συμμετέχουν σε ένα σύνολο εγχόρδων. Συνδυάζουν δε, κατά την παραμονή τους για μια εβδομάδα στα Κύθηρα, τον τουρισμό με τις εντατικές πρόβες, την συνεργασία με ντόπιους, αντίστοιχα ερασιτέχνες μουσικούς, και με συναυλίες. Η Φιλαρμονική συμπράττει μαζί τους για τρίτη φορά, κατά τα τελευταία δέκα χρόνια που έρχονται στο νησί. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Απόφαση δικαστηρίου για τις κατηγορίες παράβασης καθήκοντος

''Αθώοι Όλοι'' ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.
Την Τρίτη 26/5 στις 1:30 το μεσημέρι στα δικαστήρια που Πειραιά ανακοινώθηκε η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά με την οποία όλοι οι κατηγορούμενοι (34 συνολικά) κρίθηκαν αθώοι για κατηγορίες που αφορούσαν παράβαση καθήκοντος (παράνομες παρατάσεις έργων, πρόωρες επιστροφές εγγυητικών επιστολών, ασυμβίβαστο κ.ά). Τώρα αναμένουμε να δούμε αν στην πρωτόδικη αθωωτική απόφαση η Εισαγγελέας θα ασκήσει έφεση, καθώς επίσης και την απόφαση από τον Πειθαρχικό Δικαστήριο που εκκρεμεί.

Ακολουθούν οι δηλώσεις που έκαναν στον Παναγιώτη Μπαχτή και στο ΤSIRIGO FM 105,6 o κ. Μιχάλης Πρωτοψάλτης Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Κυθήρων και ο κ. Θεόδωρος Κουκούλης πρώην Δήμαρχος Κυθήρων:

Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Μπαχτής

πηγή: Tsirigo fm

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Προκήρυξη για την παραχώρηση απλής χρήσης ακινήτων Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας, (αιγιαλοί - παραλίες)


Για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ

Ο δήμαρχος Κυθήρων για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στα Κύθηρα

Η σύνδεση της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στα Κύθηρα με τα πολλά άλυτα προβλήματα του νησιού (για τα οποία δίνουμε καθημερινή μάχη) είναι τουλάχιστον λαϊκισμός. Ας μπουν στον κόπο όσοι συνδέουν την επίσκεψη αυτή με κάθε λογής πρόβλημα να διαβάσουν τις αρμοδιότητες του ΠτΔ που δεν έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα. Τα προβλήματα των Δήμων και των νησιών πρέπει να τα αντιμετωπίσει η εκλεγμένη Κυβέρνηση της Χώρας προς την οποία έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, τις παραινέσεις μας και τα αιτήματά μας και μάλιστα με πιεστικό τρόπο. Όσοι απαξιώνουν την επίσκεψη αυτή, που ήταν πράγματι ιστορική για πολλούς λόγους, καλά θα κάνουν να αναλογιστούν το ποίοι έχουν τις πραγματικές ευθύνες για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως νησί και κοινωνία και να κατευθύνουν εκεί την κριτική τους. Το είπαμε και το ξαναλέμε. Οι δυνατότητες του Δήμου είναι πεπερασμένες, λόγω μειωμένου προσωπικού, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, λόγω θεσμικών και λοιπών προβλημάτων. Δεν θα μας λύσει τα προβλήματα ο ΠτΔ, ούτε ήταν αυτός ο σκοπός της επίσκεψής του, ούτε τέτοιο ρόλο έχει από το Σύνταγμα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ορισμένων για πολιτικό αυτοπροσδιορισμό αλλά η σύνδεση ανόμοιων καταστάσεων είναι τουλάχιστον άτοπη, αν όχι αυτοεμπαικτική. Και τουλάχιστον, αν όλοι οι κρίνοντες θέλανε να ενημερώσουν τον ΠτΔ για τα προβλήματα του τόπου μας, γιατί δεν ήρθαν να του μιλήσουν και να του τα πουν από κοντά; Στη Χώρα και τον Ποταμό... Ο ΠτΔ είναι απλός, καθημερινός, ήπιος και με ευχαρίστηση θα άκουγε τα προβλήματα του κόσμου (που έτσι και αλλιώς του μετέφερα εγώ), όπως έκανε στα Αντικύθηρα με τους λιγοστούς ακρίτες κατοίκους. Είμαι πολύ περήφανος που κάλεσα τον ΠτΔ στα Κύθηρα και Αντικύθηρα και που απεδέχθη την πρόσκληση αυτή, λίγους μόλις μήνες μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του. Είμαι περήφανος που εκατομμύρια Έλληνες είδαν στο δελτίο ειδήσεων της ΝΕΡΙΤ τον Ανώτατο Άρχοντα της Χώρας να δηλώνει ότι "στα Κύθηρα το θαύμα λειτουργεί ακόμα". Και αυτή η περηφάνια, που ενισχύεται από τις ευχαριστίες και ευχές που δέχθηκα χτες από τον ΠτΔ διά του Υπασπιστού του για την υποδειγματική διοργάνωση της επίσκεψης, δεν αίρεται παρά τα όποια προβλήματα είχε και έχει το νησί, τα οποία μεθοδικά, οργανωμένα και με σύγχρονη αντίληψη αντιμετωπίζουμε.

Στράτος Χαρχαλάκης

Πορφύρα, το μαγικό κοχύλι των Κυθήρων

Το παλαιότατον όνομα των Κυθήρων κατά τον Πλίνιον είναι Πορφυρίς και Πορφυρούσα «..δια το κάλλος των εν αυτη πορφυρων» διότι στα παράλια των Κυθήρων την αρχαία εποχή υπήρχαν άφθονα κοχύλια, από τα οποία έβγαζαν την πορφυρά βαφή, που έδινε βαθύ κόκκινο χρώμα και ήταν τόσο πολύτιμη, ώστε προοριζόταν μόνο για βασιλείς και μεγιστάνες. Η πορφύρα θεωρήθηκε ευγενές χρώμα, σύμβολο των θεών και των βασιλιάδων. Σύμφωνα με την παράδοση η πορφύρα ανακαλύφθηκε από το σκύλο του Ηρακλή που έφαγε τέτοια κοχύλια και το στόμα του βάφτηκε κόκκινο. Αυτά τα κοχύλια έχουν ένα αδένα, μια μικρή φουσκίτσα με την πολύτιμη χρωστική ουσία, που ήταν για τους αρχαίους η πιο ακριβή βαφή, ισάξια με το χρυσάφι. Αυτό τον αδένα τον αφαιρούσαν τσακίζοντας το κοχύλι ενόσω ήταν ακόμα ζωντανό. Οι Φοίνικες, που εμπορεύονταν την πορφύρα, λέγεται ότι οργάνωσαν στην περιοχή του Αυλαίμονα περιώνυμα εργαστήρια επεξεργασίας της πορφύρας.


Ελένη Χάρου

Δελτίο τύπου από τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, 25/5/2015

ΑΠΟ                                                                                                                        25/05/2015
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΗΣΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδήλωση μνήμης για τους θανόντες εν υπηρεσία για την Εθνική Ανεξαρτησία – Κυριαρχία και Αξιοπρέπεια


Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος εκπροσώπησε την Περιφέρεια στην εκδήλωση μνήμης για τους θανόντες εν υπηρεσία για την Εθνική Ανεξαρτησία – Κυριαρχία και Αξιοπρέπεια Ιερολοχίτες και Λοκατζήδες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο μνημείο των πεσόντων στο Καβούρι.
Το  μήνυμα ήταν σαφές από τα χείλη του Υποστράτηγο των πρασσινοσκούφιδων  κ. Μανωλάκο «Ούτε μία σφαίρα, από εδώ και πέρα, από Έλληνα σε Έλληνα».
Οι Έλληνες ΕΝΩΜΕΝΟΙ έκαναν θαύματα. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. 

Συνεχίζεται η επίσχεση εργασίας από το πλήρωμα του πλοίου "Β.Κορνάρος"

Απόφαση με την οποία παρατείνεται η αντικατάσταση του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου "Βιτσέντζος Κορνάρος", από το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "Πρέβελης" για το χρονικό διάστημα από 25/05/2015 μέχρι 29/05/2015, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρης Δρίτσας. Το "Πρέβελης" θα εκτελεί τα δρομολόγια του "Κορνάρος" με το ίδιο μίσθωμα.

Σημειώνεται ότι το πλοίο "Βιτσέντζος Κορνάρος, της εταιρείας ΛΑΝΕ, βρίσκεται για επισκευαστικές εργασίες στο Μώλο της Δραπετσώνας, ενώ μέλη του πληρώματος προχώρησαν την περασμένη Τετάρτη σε επίσχεση εργασίας, ζητώντας την καταβολή δεδουλευμένων, που φθάνουν τους 4 μήνες.

Εκπρόσωπος της ΛΑΝΕ, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για το θέμα, είπε ότι αυτή τη στιγμή οφείλονται από το ελληνικό δημόσιο στην εταιρεία του "Κορνάρος" 561.68O ευρώ από εκτέλεση επιδοτούμενων δρομολογίων, που έχουν εγκριθεί εδώ και 20 ημέρες αλλά δεν έχουν κατατεθεί. Επίσης τόνισε ότι έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά από τη ΛΑΝΕ για είσπραξη μισθωμάτων από επιδοτούμενα δρομολόγια ενός ακόμα ποσού 600.000 ευρώ, ενώ η εταιρεία ετοιμάζεται να καταθέσει και νέα δικαιολογητικά για άλλα 600.000 ευρώ από εκτέλεση δρομολογίων.

«Αν δεν μας δώσουν χρήματα το "Βιτσέντζος Κορνάρος" δεν πρόκειται να ξεκινήσει. Είναι άγνωστο πότε θα μας πληρώσουν, και η εταιρεία οφείλει χρήματα για επισκευαστικές εργασίες αλλά και οφειλές σε μισθούς πληρωμάτων» τόνισε το στέλεχος της εταιρείας.

πηγή:  alphatv.gr

Και πάλι οι φόλες στα Κύθηρα

Άρχισαν πάλι επικίνδυνα και απεχθή κρούσματα δηλητηρίασης κατοικίδιων με φόλες. Στο Καψάλι, εδώ και μια εβδομάδα, έχουν βρεθεί νεκρές 9 γάτες που σύμφωνα με την κτηνίατρο Κατερίνα Σταθάτου πέθαναν δηλητηριασμένες. Διεξάγονται έρευνες για την ανεύρεση του υπευθύνου. Άλλο κρούσμα σημειώθηκε εντός των ημερών στην Πλατιά Άμμο, όπου δηλητηριάστηκαν τουλάχιστον 4 γάτες. Σημειώνουμε ότι εις βάρος κατοίκου της Πλατιάς Άμμου εκκρεμεί ήδη καταγγελία επειδή πέρσι θανάτωσε γάτες με χρήση πυροβόλου όπλου.

Υπενθυμίζουμε ότι η θανάτωση κατοικίδιων και οικόσιτων ζώων με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης φόλας, εκτός από το ότι αποτελεί μόνιμη δυσφήμιση για το νησί , που έχει επανειλημμένως προξενήσει τη μήνη τόσο των κάτοικων όσο και των επισκεπτών, επισύρει και σοβαρές νομικές κυρώσεις. Η Φιλοζωική Κυθήρων, σε στενή συνεργασία με τις δημοτικές και αστυνομικές αρχές, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και τιμωρία των ενόχων.

Φιλοζωική Κυθήρων

Δελτίο τύπου Δήμου Κυθήρων, 25/5/2015

Συνάντηση με Ελβετούς τουρίστες που βρίσκονται στο νησί μας είχε ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Χαρχαλάκης τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Δημαρχείο.
Οι επισκέπτες προέρχονται από το Ελβετικό Σχολείο Migros Clubschule Basel και όλοι τους διδάσκονται την Ελληνική Γλώσσα από τις συνοδούς - καθηγήτριες Ευθυμία Γιαμαλίδη και Έλενα Βάλαχ.
Οι επισκέπτες δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τα Κύθηρα και παράλληλα ήταν ενήμεροι για την έκθεση για το Ναυάγιο και το Μηχανισμό των Αντικυθήρων που ξεκινάει στις 25 Σεπτεμβρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βασιλείας.
Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τους Ελβετούς επισκέπτες ότι θα παραστεί στα εγκαίνια της Έκθεσης ως επίσημος προσκεκλημένος του Μουσείου (το οποίο θα καλύψει και τη διαμονή του κ. Δημάρχου), ενώ θα έχει σειρά επαφών και συναντήσεων με την εκεί ομογένεια και με μεγάλους φορείς του τουρισμού της Ελβετίας με στόχο την ενίσχυση του τουριστικού ενδιαφέροντος για τα Κύθηρα.
Η έκθεση στο Μουσείο της Βασιλείας αποτελεί ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα του 2015 για όλη την Ευρώπη και θα συγκεντρώσει τεράστια δημοσιότητα αφού για πρώτη φορά οι θησαυροί του Ναυαγίου των Αντικυθήρων θα εκτεθούν εκτός ελληνικού εδάφους, ενώ το διεθνές ενδιαφέρον για τα νέα ευρήματα και το Μηχανισμό δρα θετικά αναφορικά με τη διαφήμιση του ονόματος των Κυθήρων στο εξωτερικό και ο Δήμος θα είναι δυναμικά παρών σε κάθε σχετική δράση και εκδήλωση.
Ο κ. Δήμαρχος προσέφερε αναμνηστικό δώρο προς το Σχολείο και οι επισκέπτες αναχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Βίντεο από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στα Κύθηρα, 21/5/2015

Άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Χώρα Κυθήρων


Δοξολογία τον Εσταυρωμένο Χώρας


Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας


Πανηγυρικός από την Ελένη Χάρου


Παρέλαση στην πλατεία Χώρας


Επίσκεψη στα Μυρτίδια


Επίσκεψη στον Ποταμό
βίντεο:PHOTO CERIGO ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
πηγή: tsirigotv.gr

Social news from Australia
The Kytherian

Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Στην Ελβετία η έκθεση από το Ναυάγιο των Αντικυθήρων

Στην Ελβετία μεταφέρεται το φθινόπωρο του 2015 η έκθεση από το Ναυάγιο των Αντικυθήρων, μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε, ανεβάζοντας κατακόρυφα την επισκεψιμότητα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Η επιτυχημένη περιοδική έκθεση θα παρουσιαστεί στην Βασιλεία της Ελβετίας και τα περισσότερα εκθέματα θα φτάσουν στην χώρα οδικώς. Ανάμεσα στα εκθέματα δεν θα είναι ο εύθραυστος και μοναδικός αρχαίος Μηχανισμός, ενώ ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν θα ταξιδέψει ο εξίσου εύθραυστός χάλκινος Εφηβος των Αντικυθήρων.

Το σύνολο των αρχαιοτήτων ανελκύθηκε κατά τα έτη 1900-1901 και 1976 από το περίφημο Ναυάγιο των Αντικυθήρων, νότια της Πελοποννήσου. Η μερική ανέλκυση του ναυαγίου συνιστά την πρώτη μεγάλης έκτασης ενάλια έρευνα παγκοσμίως. Κατά την πρώτη φάση (1900-1901) η επιχείρηση αναλήφθηκε από Σύμιους σπογγαλιείς με τη συνδρομή πλοίων του Βασιλικού Ναυτικού. Η δεύτερη φάση (1976) πραγματοποιήθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία με τη βοήθεια του ωκεανογραφικού πλοίου του J.Y. Cousteau “Καλυψώ”. Το ναυάγιο χρονολογείται στο 60-50 π.Χ. περίπου, ενώ το φορτίο του χρονολογείται από τον 4ο έως και τον 1ο αιώνα π.Χ.

Στη Βασιλεία, εκτός από τα 323 αρχαία έργα από τις συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, θα συμμετάσχουν επίσης 42 νομίσματα από το Νομισματικό Μουσείο, δύο χάλκινα αγαλματίδια από τη Ζ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τα οποία ανήκουν στις συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, αλλά εκτίθενται προσωρινά στο Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων της Α
ρχαιότητας της Ολυμπίας, τμήμα του ξύλινου σκαριού του πλοίου, καθώς και κάποια νεότερα ευρήματα του ναυαγίου, όπως μια μολύβδινη άγκυρα που ανελκύστηκε το 2012, αρμοδιότητας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

πηγή: ellines.com

ΜΑΚΡΥΚΥΘΗΡΑ, ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Τα Μακρυκύθηρα είναι μια γραφική βραχονησίδα στην είσοδο του λιμανιού του Διακοφτίου στα Κύθηρα. Το 1952 ο Σύνδεσμος των Ελλήνων Λογοτεχνών έκανε αίτηση στο Υπουργείο των Οικονομικών και ζητούσε να τους παραχωρηθεί το νησί για τη δημιουργία ενός συνοικισμού για τους ανθρώπους του πνεύματος. Στον τόπο αυτό θα εύρισκαν Χειμώνα Καλοκαίρι την ψυχική ηρεμία και τη γαλήνη που έχουν ανάγκη οι πνευματικοί άνθρωποι. Ο συνοικισμός αυτός πίστευαν ότι θα γίνει το πνευματικόν θέρετρον όλης της Ελλάδος, αλλά και Ευρωπαίων διανοουμένων, στους κύκλους των οποίων τα Κύθηρα με το συμβολισμό τους είχαν ανέκαθεν μια ξεχωριστή θέση. Το αρμόδιο Συμβούλιο ενέκρι
νε την παραχώρηση και με Β.Δ. οι λογοτέχνες έγιναν κάτοχοι, με την υποχρέωση να καταβάλουν 60.000 δρχ. σε 6 δόσεις. Μάλιστα κάποιος εύπορος Κυθήριος ανέλαβε να πληρώσει τα συμβολαιογραφικά και την πρώτη δόση. Δυστυχώς η προσπάθεια μέσα σε ένα εφιαλτικό γραφειοκρατικό λαβύρινθο σιγά σιγά ατόνησε και το όνειρο των λογοτεχνών δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Η υπόθεση αυτή μας φέρνει απ’ ευθείας στο κέντρο της χιμαιρικής ευτυχίας που έχει σχέση με το συμβολισμό των Κυθήρων. Η ζωή μας κάνει πεζούς και σιγά σιγά συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να αγγίξομε τα Κύθηρα της φαντασίας.

Ελένη Χάρου

Το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων & Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ, 24/5/2015

πηγή: Adelin fm

Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Δρομολόγιο Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ, 25-29/5/2015


Δελτίο τύπου Δήμου Κυθήρων, 22/5/2015

ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 151 Ετών από την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα που έλαβαν χώρα στα Κύθηρα τίμησε με την παρουσία του η Αυτού Εξοχώτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, ύστερα από πρόσκληση που του είχε παραδώσει ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Χαρχαλάκης στο Προεδρικό Μέγαρο κατά τη συνάντησή τους στις 26 Μαρτίου. Ο κ. Πρόεδρος με τη συνοδεία του έφθασαν με ελικόπτερο Chinook του Στρατού Ξηράς στο Δημοτικό Ελικοδρόμιο Αντικυθήρων στις 10 το πρωί της Πέμπτης 21 Μαΐου και έτυχαν θερμής υποδοχής από το Δήμαρχο κ. Στράτο Χαρχαλάκη, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, τις αρχές και τους κατοίκους του νησιού και μετέβησαν στον οικισμό του Ποταμού όπου ο Δήμαρχος ξενάγησε τον κ. Πρόεδρο και τη συνοδεία του στα Μνημεία του νησιού με ιδιαίτερη αναφορά στην οικία που διέμειναν φυλακισμένοι επί 6 σχεδόν χρόνια οι εξόριστοι ριζοσπάστες επτανήσιοι (Ιακωβάτος, Μομφεράτος, Δομενεγίνης, Καλλίνικος, κ.λπ.) από τη Βρετανική Διοίκηση. Στην ίδια οικία, που αποτελούσε κατοικία του Ενετού Προβλεπτή των Αντικυθήρων κατά την Β’ Ενετοκρατία των Επτανήσων, στεγάστηκαν αμέσως μετά την ανέλκυσή τους το 1901 και τα ευρήματα του Ναυαγίου των Αντικυθήρων. Στη συνέχεια μετέβησαν στον Ιερό Ναό του Πολιούχου Αγ. Μύρωνος, όπου τους υποδέχθηκε ο Ιερέας π. Αντώνιος Λιγοψυχάκης. Ο κ. Πρόεδρος προσκύνησε την Ιερή Εικόνα και τα Λείψανα του Αγ. Μύρωνος και ο Ιερέας π. Αντώνιος του δώρισε ένα αντίγραφο παλαιού Ιερού Ευαγγελίου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας το βιβλίο με την Ακολουθία και το Ιστορικό του Ναού του Αγ. Μύρωνος και ο Πρόεδρος της Ένωσης των Αντικυθηρίων μια εικόνα του Αγίου. Ο κ. Πρόεδρος δήλωσε συγκινημένος προς τον Ιερέα των Αντικυθήρων «εσείς εδώ φυλάτε Θερμοπύλες, να προσεύχεσθε για εμάς». Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος μετέβη στον Ορνιθολογικό Σταθμό Αντικυθήρων όπου τον υποδέχθηκαν ο Διευθυντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας κ. Γεώργιος Σγούρος με το προσωπικό του Σταθμού, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη» κ. Πάνος Λασκαρίδης, η Προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων κα. Αγγελική Σίμωσι και το Μέλος της Ομάδας Έρευνας του Μηχανισμού των Αντικυθήρων κ. Γιάννης Μπιτσάκης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Σταθμό ο κ. Πρόεδρος έτυχε αναλυτικής ενημέρωσης αφενός για τις δραστηριότητες της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στο νησί, αφετέρου για τις νέες έρευνες στο χώρο του Ναυαγίου των Αντικυθήρων, τις οποίες έχει θέσει επίσημα υπό την αιγίδα του από τις 26 Μαρτίου 2015. Η κα. Σίμωσι έκανε αναφορά στη σημασία της έρευνας όπως και ο κ. Λασκαρίδης που επεσήμανε την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας σχετικά με την αδειοδότηση της έρευνας στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Διευθυντής της Ορνιθολογικής και ο κ. Πάνος Λασκαρίδης έδωσαν στον κ. Πρόεδρο αναμνηστικά δώρα. Έξω από τον Ορνιθολογικό Σταθμό ο κ. Πρόεδρος προέβη σε δήλωση προς τα ΜΜΕ όπου επεσήμανε την παγκόσμια σημασία της έρευνας στα Αντικύθηρα. Με έκδηλη αγωνία ο Δήμαρχος έθεσε στον κ. Πρόεδρο το μείζον ζήτημα της ερήμωσης των Αντικυθήρων, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κεντρικά όπως και για όλα τα μικρά νησιά που βιώνουν πληθυσμιακή συρρίκνωση. 
Μετά τα Αντικύθηρα, το ελικόπτερο του κ. Προέδρου προσγειώθηκε στον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης» όπου έγινε υποδοχή από τις τοπικές αρχές. Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος μετέβη στη Χώρα, όπου τον υποδέχθηκε επίσημα ο Δήμαρχος κ. Χαρχαλάκης και απεδόθησαν οι προβλεπόμενες τιμές από άγημα του Στρατού Ξηράς. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ υποδέχθηκε τον Υψηλό Επισκέπτη στην είσοδο του Μητροπολιτικού Ναού, όπου ο κ. Πρόεδρος ασπάστηκε το Ιερό Ευαγγέλιο και στη συνέχεια τελέστηκε λαμπρή Δοξολογία για την 151η Επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα, κατά την οποία ο Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τον κ. Πρόεδρο στην Επαρχία του. Μετά το πέρας της Δοξολογίας ο κ. Πρόεδρος με τη συνοδεία του μετέβησαν στην Πλατεία Στάη, όπου τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση και κατατέθηκε Στεφάνι από τον κ. Πρόεδρο, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ανακρούστηκε ο Εθνικός Ύμνος. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Ιστορικός – Φιλόλογος κα. Ελένη Χάρου Κορωναίου και ακολούθησε μαθητική και στρατιωτική παρέλαση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας υπό τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Στρατού Ξηράς. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος μετέβη στο Δημαρχείο όπου ο Δήμαρχος κ. Χαρχαλάκης του επέδωσε την αναμνηστική πλακέτα της ανακήρυξής του σε Επίτιμο Δημότη καθώς και το Ψήφισμα της Ιονίου Βουλής για την Ένωση των Επτανήσων. 
Ακολούθησε δεξίωση προς τιμήν του κ. Προέδρου κατά την οποία απηύθυνε προσφώνηση ο Δήμαρχος Κυθήρων και ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Γιώργος Κασιμάτης, ενώ αντιφώνησε ο κ. Πρόεδρος, εξαίροντας την μεγάλη πολιτιστική και ιστορική σημασία των Κυθήρων και των Αντικυθήρων και δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψή του αυτή. Ο Δήμαρχος δώρισε στον κ. Πρόεδρο μια πλακέτα που απεικόνιζε τον πίνακα του Βατώ «Η Επιβίβαση για τα Κύθηρα» καθώς και ένα τρίστιχο από ποίημα του Πάνου Φύλλη. Επίσης ο κ. Δήμαρχος παρέδωσε στον κ. Πρόεδρο αντίγραφο της από το 1986 εντολής πληρεξουσιότητας της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας προς τον κ. Πρόεδρο, όταν ως καθηγητής της Νομικής είχε αναλάβει αδαπάνως τη νομική εκπροσώπηση της Εγχωρίου Περιουσίας, γεγονός που συγκίνησε ιδιαίτερα τον κ. Πρόεδρο, ο οποίος τυγχάνει άριστος γνώστης του θεσμού από ιστορικής και νομικής άποψης. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος μετέβη στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, όπου τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ, τον ξενάγησε στον χώρο και του δώρισε αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας. Πριν την αναχώρησή του για την Αθήνα, ο κ. Πρόεδρος επισκέφθηκε τον Ποταμό, όπου του έγινε ενημέρωση για την ιστορία του Ποταμού από τον Ιατρό-Συγγραφέα κ. Κοσμά Μεγαλοκονόμο. Ο κ. Πρόεδρος προσκύνησε στο Ναό της Ιλαριώτισσας ενώ εντυπωσιάστηκε από την Φιλαρμονική Ποταμού, την οποία παρακολούθησε να εκτελεί γνωστές ελληνικές μελωδίες. Παράλληλα ξεναγήθηκε στην έκθεση παλαιών φωτογραφιών του Εμμ. Σοφίου, από την εγγονή του Εβίτα όπου του δωρήθηκε ένα αντίγραφο της γνωστής φωτογραφίας με την πρώτη απόβαση συμμαχικών στρατευμάτων στην Ελλάδα, που έγινε στο Καψάλι Κυθήρων τον Σεπτέμβριο 1944 και απαθανατίστηκε από τον Εμμ. Σοφίο. Μπροστά στον ανδριάντα του Στρατηγού Κορωναίου έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο που ως Πρωθυπουργός παρέστη στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα στα Κύθηρα το 1911. Στον Ποταμό παρατέθηκε κέρασμα και ο κ. Πρόεδρος αναχώρησε για την Αθήνα δηλώνοντας κατά την αναχώρησή του προς τον Δήμαρχο ότι η μέρα αυτή και η επίσκεψή του στα Κύθηρα και Αντικύθηρα «γέμισαν τις μπαταρίες του». 
Τον κ. Πρόεδρο συνόδευσαν στην επίσκεψή του στα Κύθηρα και Αντικύθηρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας κ. Θεόδωρος Δρίτσας ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, η Περιφερειάρχης Αττικής κα. Ρένα Δούρου, ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Αντιπτέραρχος (I) κ. Χρήστος Βαΐτσης, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και ο Γ.Γ. της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Τις εκδηλώσεις τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παν. Χατζηπέρος, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης, ο Δήμαρχος της Ελαφονήσου κ. Χαράλαμπος Λιάρος, ο Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου κ. Γεώργιος Κασιμάτης, ο τ. Διοικητής της ΤτΕ κ. Γιώργος Προβόπουλος, εκπρόσωποι όμορων Δήμων, όλες οι τοπικές αρχές, εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων και οργανώσεων, καθώς και άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι. 

Δείτε την προσφώνηση του κ. Δημάρχου προς τον ΠτΔ εδώ.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Ορνιθολογικό Σταθμό Αντικυθήρων

Τον μοναδικό στην Ελλάδα Ορνιθολογικό Σταθμό των Αντικυθήρων επισκέφτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος, την Πέμπτη 21 Μαΐου 2015, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 151η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.

Ο κ. Παυλόπουλος εξήρε το επιστημονικό έργο της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στα Αντικύθηρα, δηλώνοντας παράλληλα: «Κοιτάξτε τι συνέβη σε αυτό το νησί το οποίο ούτως ή άλλως ιστορικά είναι στη διαδρομή, μέσα στο Αιγαίο, ανάμεσα στον Μινωικό πολιτισμό και στον υπόλοιπο πολιτισμό του Αιγαίου και της Ελλάδας. Ένα σταυροδρόμι. Άκουγα τον εκπρόσωπο της Ορνιθολογικής να μιλάει για τη μετανάστευση των πουλιών και σκεφτόμουν πόσο τα Κύθηρα είναι ένας τόπος όπου πραγματικά μεταναστεύουν πολιτισμοί», αναφερόμενος και στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων του οποίου οι έρευνες τελούν από τα τέλη Μαρτίου 2015 υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Σταθμό, έγινε μια σύντομη παρουσίαση των δράσεων της Ορνιθολογικής από τον Διευθυντή της Οργάνωσης, κ. Γεώργιο Σγούρο, παρουσίαση με προβολή βίντεο των εναλίων ερευνών στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων, ενώ δόθηκαν και αναμνηστικά δώρα στους παρευρισκόμενους. Ο κ. Παυλόπουλος ευχήθηκε με τη σειρά του καλή συνέχεια στο έργο της Ορνιθολογικής και αναχώρησε για τα Κύθηρα, όπου συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις της επετείου.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας, Θοδωρής Δρίτσας, η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, ο δήμαρχος Κυθήρων, Στράτος Χαρχαλάκης, εκπρόσωποι του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, της Εκκλησίας, της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων και άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι.

Ο Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυθήρων (ΟΣΑ) αποτελεί τη βάση ενός πολυετούς Προγράμματος της Ορνιθολογική, με περιοχή δραστηριοποίησης το νησί των Αντικυθήρων, τον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο και τις παρακείμενες νησίδες. Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η παρακολούθηση και μελέτη του παγκόσμιου φαινομένου της μετανάστευσης των πουλιών με απώτερο σκοπό την προστασία τους σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλος στόχος του Προγράμματος αποτελεί η ένταξη και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, αλλά και των επισκεπτών στις προσπάθειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

πηγή: ornithologiki.gr

Ευχαριστήριο Δημάρχου Κυθήρων Στράτου Χαρχαλάκη

Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμότατα όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα συνέβαλαν στην επιτυχία και οργάνωση της χθεσινής επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στα Κύθηρα και Αντικύθηρα. Τους κ.κ. Αρχηγούς και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, το προσωπικό των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών των Κυθήρων, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και τους Ιερείς, την κα. Χάρου για τον πανηγυρικό και τον κ.Κοσμά Μεγαλοκονόμο για την ξενάγηση του ΠτΔ στον Ποταμό, όλους τους εκπροσώπους των εθνικών και τοπικών ΜΜΕ, τους ιδιοκτήτες και οδηγούς ΙΧ για τη διάθεση των οχημάτων τους, το προσωπικό του Αερολιμένα Κυθήρων, τον κ. Τουρλομούση για την τροποποίηση του χθεσινού δρομολογίου και τους κατοίκους και επισκέπτες των νησιών για την υπομονή τους κατά τις ημέρες αυτές. Φυσικά όλο το προσωπικό του Δήμου Κυθήρων για τον κόπο που κατέβαλε, τους δασκάλους, καθηγητές και μαθητές των σχολείων, τη Φιλαρμονική Ποταμού και τον τοπικό σύλλογο και όλους όσοι συνέβαλαν θετικά στη μεγάλη προετοιμασία που υπήρξε για την υποδοχή στα νησιά μας του Αρχηγού του Κράτους. Ευχαριστώ θερμότατα! (συγνώμη για όσους ξέχασα!)...

Συναυλία μουσικής δωματίου στην αίθουσα της Φιλαρμονικής Ποταμού, 25/5/2015

Η Φιλαρμονική Ποταμού σας προσκαλεί στην ανακαινισμένη αίθουσά της, σε μια συναυλία μουσικής δωματίου με τους εκλεκτούς σολίστες:

DARRAGH MORGAN βιολί
ADI TAL βιολοντσέλο

σε έργα των Bach, Telemann, Handel-Halvorsen, Schnittke και Linda Buckley

Θα ακουστεί επίσης, σε πρώτη εκτέλεση και το 2λεπτο κομμάτι "my name" του Παναγιώτη Λευθέρη.

Η συναυλία θα γίνει την Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 20:30 στην αίθουσα της Φιλαρμονικής, πάνω από το Πνευματικό Κέντρο Ποταμού και είναι μια συνεργασία της Φιλαρμονικής Ποταμού με το βρετανικό σύνολο Allcomers Music.

Είσοδος ελεύθερη

Οι δηλώσεις και οι ομιλίες κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στα Κύθηρα, 21/5/2015

Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ανήμερα (21/5) της επετείου των 151 χρόνων από την ένωση των Επτανήσων με τη μητέρα Ελλάδα. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τις δηλώσεις στο Δημαρχείο Κυθήρων του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Δημάρχου Κυθήρων. Επίσης τις ομιλίες πριν από το επίσημο γεύμα στον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο Κυθήρων του Δημάρχου κ. Στρ. Χαρχαλάκη, του Συνταγματολόγου Καθηγητή κ. Γ. Κασιμάτη και του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Πρ. Παυλόπουλου.Φωτογραφίες: Διονύσης Ανδρόνικος

πηγή: Tsirigo fm

Επίτιμος δημότης Κυθήρων ανακηρύχθηκε ο ΠτΔ Πρ. Παυλόπουλος

Επίτιμος δημότης Κυθήρων ανακηρύχθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του, με την ευκαιρία της επίσκεψής του στο νησί για την 151η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην αντιφώνησή του, «αυτό που έχει περισσότερο ανάγκη ο τόπος, είναι να ανασάνει και να ξαναβρεί την ελπίδα του. Έχει σε όλον τον κόσμο ανθρώπους που τιμούν την Ελλάδα και το ελληνικό έθνος – πνευματικές οντότητες, πετυχημένους ανθρώπους στο χώρο του επαγγέλματός τους, οι οποίοι μπορούν και βοηθούν αυτή τη στιγμή τον τόπο. Τα Κύθηρα είναι παντού, το ξέρετε άλλωστε. Το γνώρισα χάρη στους φίλους μου, τον Γιώργο Κασιμάτη, τον Μανώλη Καλοκαιρινό και άλλους, γνώρισα πραγματικά τι σημαίνει ομογένεια Κυθηρίων».

Αναφερόμενος στα Κύθηρα, ο Πρόεδρος έκανε λόγο για ένα νησί με μεγάλο συμβολισμό, σε ουσία και σε διδαχή για αυτό που πρέπει να κάνουμε για το μέλλον.

«Στα Κύθηρα συμβαίνει κάτι μοναδικό, που ο Γιώργος Σεφέρης το είχε περιγράψει για την Κύπρο. Και μου έκανε εντύπωση αυτός ο παραλληλισμός που μπορεί να κάνει κανείς: Είχε πει ο Γιώργος Σεφέρης – σε δύσκολα χρόνια για την Κύπρο, γράφοντας στην Αμμόχωστο την εισαγωγή στα κυπριακά του ποιήματα – ότι η Κύπρος είναι ένας τόπος όπου το θαύμα λειτουργεί ακόμα. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τα Κύθηρα. Με όλο τον σεβασμό στην ποίηση του Σεφέρη, με όλο τον σεβασμό, πραγματικά, στην μοναδικότητα της Κύπρου, επιτρέψτε μου να πω ότι για μένα, στα Κύθηρα το θαύμα λειτουργεί ακόμα», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κ. Παυλόπουλος, ευχήθηκε εξάλλου «καλή δύναμη» στον δήμαρχο του νησιού, Σταύρο Χαρχαλάκη, καθώς και «να αποδείξει, με όλες τις υφιστάμενες δυσκολίες, τι μπορεί να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση».

πηγή: nerit.gr

Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου σε Κύθηρα και Αντικύθηρα, 21/5/2015

Στα Αντικύθηρα και Κύθηρα βρέθηκε σήμερα η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, στο πλαίσιο της επίσκεψης στα δύο νησιά του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου με αφορμή την 151η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.

Η Περιφερειάρχης, επισκέφθηκε τον Ορνιθολογικό Σταθμό Αντικυθήρων όπου έγινε παρουσίαση του έργου του σταθμού, καθώς και παρουσίαση, με προβολή βίντεο, των εναλίων ερευνών στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων. Να σημειωθεί εδώ, ότι οι έρευνες αυτές τελούν από τα τέλη Μαρτίου 2015 υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τέλος, η Περιφερειάρχης παρέστη στη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Κυθήρων και κατόπιν, παρακολούθησε μαθητική παρέλαση στην πλατεία Στάη, στη Χώρα Κυθήρων.

Δήλωση της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου μετά το πέρας της επίσκεψης στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα:

"Σήμερα, μια σημαντική ημέρα για την ιστορία του νεοελληνικού κράτους, μαζί με τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα, ερχόμαστε εδώ για να υποδηλώσουμε και να επανανοηματοδοτήσουμε την περιβόητη 'νησιωτικότητα'.

Για την Περιφέρεια Αττικής, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα οφείλουν να γίνουν τοπόσημο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει με την πολεοδομία και τη διαφορετική διαχείριση των απορριμμάτων. Η ευχή μας είναι να επισκεπτόμαστε τα δυο νησιά όχι μόνο για να μην ξεχάσουμε την ιστορία της πατρίδας μας αλλά για να σημειώνουμε νίκες στην καθημερινότητα των πολιτών".

πηγή: patt.gov.gr

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κυθήρων, 19/5/2015

βίντεο:PHOTO CERIGO ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
πηγή: tsirigotv.gr

Ο ..Εαυτούλης μας ...και μόνο.....

Τις τελευταίες ημέρες δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, διότι όπως βλέπω αρκετά από τα δημοσιεύματα για το σχετικό θέμα τυγχάνουν μειωμένης αναγνωσιμότητας μεταξύ των Κυθηρίων, αλλά διεξάγεται ένας πολύ σοβαρός αγώνας για το μέλλον του τόπου.

Από αυτή την σελίδα που έχει αναδείξει και προβάλλει με κάθε δυνατότητα της αυτό το θέμα και έτυχε της πλήρους απαξίωσης της προηγούμενης δημοτικής αρχής αλλά και της πλήρους υποστήριξης της από την παρούσα δημοτική αρχή, θα ήθελα να τονίσω ακόμη μια φορά ότι και στην παρούσα περίπτωση οι Κυθήριοι αδιαφορούν πλήρως σαν να πρόκειται για κάτι που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Τα σωματεία των επαγγελματιών που κόπτονται και ράπτονται για την τουριστική κίνηση και την τουριστική πρόοδο. Οι "εξαφανισμένοι" πολιτιστικοί σύλλογοι αλλά και όλοι οι θιασώτες της φύσεως και του περιβάλλοντος. Οι οργανώσεις νεολαίας {έστω και νεοσύστατες}. Και τέλος οι υπάρχουσες δημοτικές παρατάξεις, που για άλλα θέματα πολύ ελαχιστότερης σημασίας, ξεσηκώνονται και διαμαρτύρονται καφενειακώς. Όλοι λοιπόν τηρούν απόλυτη σιγή ιχθύος, σαν να μην υπάρχουν, σαν να αποτελούν απλά φαντασματάκια του Κάσπερ, σαν ξαφνικά να εξαερώθηκαν.....

Φυσικά μιλάω και εννοώ για το θέμα της αγκυροβολίας των πλοίων στο στενό των Κυθήρων - Νεάπολης και στον όρμο Βατίκων.

Φαίνεται λοιπόν ότι εκτός από τον Δήμο και τον Δήμαρχο Κυθήρων, ουδείς άλλος νοιώθει να απειλείται η να ενοχλείται και ως εκ τούτου να μην διαμαρτύρεται για τον επικείμενο προτεινόμενο σχεδιασμό κανονισμό λιμένος Νεαπόλεως, κανονισμό που συνδέεται άμεσα και με τα Κύθηρα., και προτείνει τα όσα έχουν περιγραφεί όλες τις τελευταίες ημέρες αλλά και με δεκάδες δημοσιεύματα της σελίδας μας.

Για μια ακόμη φορά ακόμη και αρκετοί επίδοξοι "δημοσιογράφοι" που διατηρούν ενημερωτικές τοπικές σελίδες αγνοούν τελείως το θέμα, ίσως γιατί προς το παρόν δεν "πουλάει".....

Αναρωτιέμαι όμως αν μια τυχαία αγκυρούλα στο μέσο του Αυγούστου κόψει το υποθαλάσσιο καλώδιο της ΔΕΗ και μείνει το νησί χωρίς ρεύμα, τότε ποιος θα φταίει, αυτοί που πέρασαν τον νόμο και τον κανονισμό η όλοι όσοι αυτή την στιγμή κοιτάνε τον εαυτούλη τους μόνο...

Αναρωτιέμαι ακόμη αν στις επισκευές που γίνονται παράνομα υπάρξει ένα ατύχημα και γίνει κάποια έκρηξη από φλόγα επισκευών και ακολουθήσει σπίλωση της θαλάσσιας περιοχής καθ' όλο το βόρειο τμήμα του νησιού, τότε ποιος θα φταίει, αυτοί που πέρασαν τον νόμο και τον κανονισμό η όλοι όσοι αυτή την στιγμή κοιτάνε τον εαυτούλη τους μόνο...

Ίσως τότε παρουσιαστούν αρκετοί η μάλλον οι περισσότεροι που θα ζητάνε από την Δημοτική αρχή να επέμβει, θα κατηγορούν τον Δήμαρχο ότι δεν κάνει τίποτε, θα λένε ότι καταστρέφονται, θα τα βάλουν με την κυβέρνηση, θα κάνουν τάματα, θα προσκυνάνε για λύση αλλά θα είναι πλέον πάρα πολύ αργά για οτιδήποτε. Γιατί ο Δήμαρχος αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε και με το παραπάνω και ξεκίνησε το τσουνάμι των διαμαρτυριών και την κάθετη αντίρρησή του....

Οι υπόλοιποι όμως δυστυχώς παραμένουν σιωπηλοί, έτσι αν "ο με γένοιτο" συμβεί οτιδήποτε δεν έχουν παρά αντί να ψάχνουν για ευθύνες απλά ας κάνουν μερικά βήματα να σταθούν μπροστά στον καθρέφτη τους και να τα πουν ...στον ΕΑΥΤΟΥΛΗ ΤΟΥΣ.....

Αντώνης Λαμπρινίδης

πηγή: kithiraikanea.com

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Οι κάτοικοι των Αντικυθήρων είδαν την Πέμπτη, για πρώτη φορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επισκέπτεται το νησί τους. Ο Προκόπης Παυλόπουλος περιηγήθηκε στο νησί, συνομίλησε με τους λιγοστούς κατοίκους του, 25 περίπου το χειμώνα, και ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στο θέμα του πασίγνωστου Ναυαγίου των Αντικυθήρων.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε την εκκλησία του πολιούχου του νησιού, τον Αγιο Μύρωνα, όπου τον υποδέχθηκε συγκινημένος ο ηλικιωμένος ιερέας του Αγ.Μύρωνα, πατέρας Αντώνιος.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλώντας μαζί του τού είπε ότι «εσείς εδώ φυλάτε Θερμοπύλες», και τον συνεχάρη για το σθένος του και την ψυχική του δύναμη.

Ο Πρόεδρος μετέβη στη συνέχεια στη Κύθηρα, όπου τον ανέμενε ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, «ο καθηγητής της καρδιάς μου» όπως είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος στους συνεργάτες του, μια και ο Γεώργιος Κασιμάτης υπήρξε δάσκαλος του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τέλος σε δήλωσή του μετά από την παρουσίαση με προβολή βίντεο, των Εναλίων Ερευνών στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων, ο κ. Παυλόπουλος τόνισε:

«Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων μέσα από τα αντικείμενα που έχουν έρθει στην επιφάνεια, μέσα από τα αντικείμενα που παραμένουν στο Ναυάγιο, κυρίως όμως μέσα από τον απαράμιλλης τεχνολογικής τελειότητας για την εποχή του και όχι μόνο, μηχανισμό, αποδεικνύουν τούτο: Το σκάφος του ελληνικού πνεύματος, ταξιδεύει ανά τους αιώνες αβύθιστο στον ωκεανό του παγκόσμιου πολιτισμού».

πηγή: tanea.gr

Συνέντευξη του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Τάκη Χατζηπέρου στον Adelin fm, 20/5/2015

πηγή: Adelin fm

Μεγάλη προσέλευση στο Περιστέρι στην έκθεση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων

Μεγάλη ήταν η προσέλευση των μαθητών και του κοινού στην αίθουσα Τέχνης του Δημαρχείου, όπου είχε εκτεθεί ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων,  στα πλαίσια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστήμιου Περιστερίου.
Τέτοιο ήταν το ενδιαφέρον, που δόθηκε ένα διήμερο παράτασης στη φιλοξενία του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, που θεωρείται ένα από τα πρώτα υπολογιστικά συστήματα.
Μαζί με τους μαθητές και ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, που παρακολούθησε την ενημέρωσή τους, ανταλλάσοντας σκέψεις και προβληματισμούς για τη λειτουργία του.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η διάλεξη με θέμα: «Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων» του Καθηγητή Φυσικής του Διαστήματος, Δ/ντή Εργ. Αστροφυσικής και Δ/ντή Αστεροσκοπείου Π.Α.-Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ Ξενοφώντα Μουσά, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2015 στο Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο του Δημαρχείου.
Για όλους τους μαθητές, υπήρξαν εκπαιδευτικές προβολές, ενημερώνοντας ότι ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι πολύπλοκος, φτιαγμένος από χαλκό και τοποθετημένος μέσα σε ξύλινο πλαίσιο, που προβληματίζει και συναρπάζει τους ιστορικούς της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Ήταν ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής, σχεδιασμένος να υπολογίζει τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων. Εκτιμάται ότι φτιάχτηκε γύρω στο ΄87 π.Χ. από τον ρόδιο αστρονόμο Γέμινο.
πηγή: newsta.gr 

Ανακοίνωση Ναυτικού Ομίλου Κυθήρων

Ανάγκη Ενίσχυσης μιας Αξιέπαινης Προσπάθειας

Ο ναυτικός όμιλος Κυθήρων αυτές τις μέρες βρίσκεται στις τελικές διαπραγματεύσεις για την αγορά 6 νέων εκπαιδευτικών σκαφών ιστιοπλοΐας τύπου laser bug.

Τα σκάφη αυτά είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση νέων επίδοξων ηλικίας έως 16 ετών. Θα βρίσκονται στα Κύθηρα στις αρχές του Ιουνίου, ενώ τα μαθήματα αναμένετε να ξεκινήσουν αρχές Ιουλίου.

Από το συνολικό ποσό της δαπάνης το οποίο θα ξεπεράσει τα 7500 ευρώ έχουν καλυφθεί με χορηγίες ιδιωτών τα 5000 ευρώ.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την φιλόδοξη προσπάθεια του Ναυτικού ομίλου Κυθήρων να ενεργοποιήσει φέτος το τμήμα ιστιοπλοΐας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Κώστα Μπέλμπα στα τηλ. 27360-31128, 6932-042066.


Αλλαγή στην ώρα αναχώρησης του ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ από Κύθηρα προς Νεάπολη, 21/5/2015

Το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ Πορφυρούσα από τα Κύθηρα για τη Νεάπολη, την Πέμπτη 21/5 θα πραγματοποιηθεί αντί για τις 16:30 στις 18:00 το απόγευμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα κατά τόπους πρακτορεία και λιμενικούς σταθμούς.

πηγή: Tsirigo fm

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου σε Κύθηρα και Αντικύθηρα, 21/5/2015

πηγή: real.gr