Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Δελτίο Τύπου Κυθηραϊκής Πρωτοβουλίας, 30/11/2012


Επιτυχία της διαμαρτυρίας, κατάληψη
της ΔΟΥ τη Δευτέρα

Με επιτυχία στέφθηκε η σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το απειλούμενο κλείσιμο της ΔΟΥ Κυθήρων που συγκάλεσε η Κυθηραϊκή Πρωτοβουλία. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τον ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, μέχρι το 9.00 π.μ. συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Χώρας πάνω από εκατό Κυθήριοι. Όπως δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, προσήλθαν για να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους στο βαρύ τραύμα που θα προκαλούσε στην οικονομία του νησιού η απώλεια της τόσο απαραίτητης αυτής υπηρεσίας.

Εν συνεχεία, ακούστηκαν σύντομες δηλώσεις από τον δήμαρχο Κυθήρων, από δημοτικούς συμβούλους αλλά και από ενεργούς πολίτες. Στη συζήτηση που ακολούθησε στην αίθουσα του πρωτοδικείου κυριάρχησε το αίτημα για συνέχιση της διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, με κατάληψη του κτιρίου και ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή Κυθηρίων και Αντικυθηρίων.

 Τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου, λοιπόν, κατάληψη της ΔΟΥ Κυθήρων στη Χώρα από τις 7.30 π.μ. Καλούνται να συμμετάσχουν και να συμπαρασταθούν όλοι όσοι αγωνιούν για το μέλλον του νησιού μας.

                               

Σχέδιο "Καλλικράτης" και "Εγχώριος Περιουσία" Κυθήρων και Αντικυθήρων (ΙΙ)


Σε προηγούμενο άρθρο με τίτλο «Σχέδιο "Καλλικράτης" και "Εγχώριος Περιουσία" Κυθήρων και Αντικυθήρων (Ι)» αναφερθήκαμε στο συγκεκριμένο νόμο 2852/2010 γνωστό ως πρόγραμμα "Καλλικράτης" που διέπει την "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης", στη χώρα μας. Δώσαμε όμως έμφαση στο άρθρ.283 παράγρ. 15 του νόμου, που μας αφορά ιδιαίτερα γιατί αυτό αναφέρεται στη διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Εγχώριος Περιουσία Κυθήρων και Αντικυθήρων".
Όμως, ο πρόσφατος νόμος γνωστός ως "Καλλικράτης" μπλοκάρισε και πάλι την εκλογή της νέας επιτροπής για την περίοδο 2011-2014 που έπρεπε να γίνει στην αρχή του νέου χρόνου. Το γεγονός ότι στο Π.Δ. 138/20-5-04 (αρ.φύλλ. 99) άρθρ. 6 αναφέρεται ρητώς ότι η εκλογή πρόεδρου και μελών της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας γίνεται από "το Δήμαρχο Κυθήρων, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Κυθήρων, τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου Αντικυθήρων και το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου Κυθήρων και του κοινοτικού συμβουλίου Αντικυθήρων" δεν ισχύει πια, καθιστά αδύνατη την εκλογή. Στον νέο νόμο "Καλλικράτης" τα Αντικύθηρα δεν είναι πλέον Κοινότητα αλλά Δημοτική Κοινότητα με διαφορετικό αριθμό συμβούλων που θα ψηφίσουν για τη νέα επιτροπή. Άρα, η σύνθεση των εκλεκτόρων για την εκλογή της νέας επιτροπής έχει διαφοροποιηθεί. Έτσι, απαιτείται να εκδοθεί νέο προεδρικό διάταγμα (Π.Δ) που θα αναφέρει τα Αντικύθηρα όχι ως Κοινότητα αλλά ως Δημοτική Κοινότητα καθώς και την αντίστοιχη ιδιότητα των νέων συμβούλων που θα έχουν το δικαίωμα να είναι εκλέκτορες στις εκλογές της νέας επιτροπής. Εκτός όμως από αυτό και ο νέος νόμος 2852/10 (Καλλικράτης) στο άρθρ. 283 (τελικές ρυθμίσεις) παράγρ. 15 αναφέρει ότι "το Ν.Π.Δ.Δ. Εγχώριος Περιουσία Κυθήρων και Αντικυθήρων (Ε.Π.Κ.Α.) εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που καθορίζει τη λειτουργία του". Προφανώς, πρόκειται περί λάθους, η Εγχώριος Περιουσία χωρίς τη λέξη "Επιτροπή" δεν είναι Ν.Π.Δ.Δ., ενώ η "Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας" είναι. Γι’ αυτό στο νέο Π.Δ. που θα εκδοθεί θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς η πλήρης επωνυμία του Ν.Π.Δ.Δ. για να μην υπάρξει πρόβλημα και να γίνει επιτέλους η εκλογή.
Για την ιστορία να αναφέρουμε πως ο νόμος 1416/1984 στο άρθρ. 84 αναφέρει ρητώς ότι η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων αποτελεί Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νησιού μας και συνεπώς Ν.Π.Δ.Δ. (βλέπε εισήγηση καθηγ. Γεώργου Κασιμάτη με τίτλο "Ο θεσμός της Εγχώριας Περιουσίας" στο επιστημονικό συνέδριο "Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα 1864-2004", πρακτικά τόμ. Α, σελ.250, Αθήνα 2006), ο οποίος με την υπ’αρ. 4 υποσημείωση τονίζει τα παρακάτω σχετικά: "με την τελευταία αυτή ρύθμιση λύθηκε η σχετική αμφισβήτηση για τη φύση της επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας με την οποία είχε ασχοληθεί και η γνωμοδότηση Ι. Σόντη και Απ. Γεωργιάδη το έτος 1970".
Επίσης, θα θέλαμε να ξεχωρίσουμε λίγο τους βασικούς όρους περί Εγχωρίου Περιουσίας, πως άλλο πράγμα είναι ο θεσμός της Εγχωρίου Περιουσίας, που αποτελεί πολιτισμικό στοιχείο του νησιού μας, δεν συμπεριλαμβάνει πρόσωπα αλλά ως θεσμός διαιωνίζεται στους αιώνες και δεν αποτιμάται σε χρήμα γιατί η αξία του είναι... ανεκτίμητη. Άλλο η περιουσιακή της υπόσταση (περιουσία) που είναι το σύνολο των  περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρονται στον νόμο 1416/84 άρθρ.84 και πολλών άλλων που δεν αναφέρονται... και πάντως πρέπει να καταγραφούν και να αποτιμηθούν ως ανήκοντα στον κυθηραϊκό λαό, και υπόκεινται σε εκτίμηση και αποτίμηση. Τέλος δε, άλλο πράγμα είναι ο διαχειριστικός φορέας, το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται αυτή την περιουσία, που έχει νομικό μανδύα (είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου), ονομάζεται "Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων" Ν.Π.Δ.Δ., και αποτελείται από πρόσωπα, που εκλέγονται για να την διαχειριστούν για λογαριασμό του κυθηραϊκού λαού. Γι’ αυτήν την εκλογή μιλάμε. Αυτό το Ν.Π.Δ.Δ. πρέπει να αναφερθεί ολογράφως στο ΦΕΚ, γιατί αυτό ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που καθορίζει τη λειτουργία του.
Αυτή η "υπέρ-απλούστευση" του όρου "Εγχώριος Περιουσία" να εννοούνται και οι τρεις παραπάνω όροι ως Εγχώριος Περιουσία, μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στην έκδοση του προεδρικού διατάγματος και πρέπει να προσεχθεί διότι δεν υπάρχει "Ν.Π.Δ.Δ. Εγχώριος Περιουσία Κυθήρων και Αντικυθήρων" (Ε.Π.Κ.Α) όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ αλλά "Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας" κ.λπ. (βλέπε εισήγηση Ηλία Μαρσέλλου στο επιστημονικό συνέδριο "Η ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα 1864-2004" με τίτλο "Η τύχη της επιχωρίου περιουσίας στα Επτάνησα μετά την Ένωση με την Ελλάδα" (σημερινό status και προοπτικές αξιοποίησής της στην αναπτυξιακή διαδικασία των νήσων) πρακτικά τόμος Β, σελ. 662 και επόμενες, Αθήνα 2006).
Πέρα από το ζήτημα της έκδοσης του ΦΕΚ, είναι άμεση ανάγκη να υπάρξουν παραστάσεις του προέδρου της Επιτροπής καθώς και του Δημάρχου στο Υπουργείο Εσωτερικών και τον Περιφερειάρχη. Έγγραφα που θα τονίζουν το επείγον της διαδικασίας εκλογής, ενώ θα πρέπει να ζητηθεί και η άδεια του Υπουργού ή του Περιφερειάρχη να λαμβάνονται στο "νεκρό" χρονικό διάστημα (κενού εξουσίας) μόνο επείγουσας φύσεως αποφάσεις.
Επανερχόμενοι στο παλαιότερο αίτημά μας για ανάγκη συνεργασίας των δύο θεσμικών παραγόντων (δημάρχου και προέδρου επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας) του νησιού μας, τώρα περισσότερο παρά ποτέ, επιμένουμε:
1.   Στην από κοινού (Δήμου-Εγχωρίου) συντονισμένη διαδικασία παραστάσεων συντόμευσης έκδοσης του προεδρικού διατάγματος εκλογής προέδρου και μελών της επιτροπής, ώστε οι εκλογές να λάβουν χώρα το συντομότερο δυνατόν, χωρίς περιττές αναβολές και να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις της προηγούμενης εκλογής.
2. Στην απόλυτη σύμπνοια συμπολίτευσης, αξιωματικής και ελάσσονος αντιπολίτευσης για κάθοδο στις εκλογές υποψηφίου προέδρου και μελών Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας κοινής αποδοχής, με υπόσχεση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του πρόεδρου (αναστολή κάθε άλλης δραστηριότητας για όλη την τετραετή θητεία), άλλωστε ο νόμος προβλέπει την αντίστοιχη αποζημίωσή του, για το χρονικό διάστημα της θητείας του.
3.   Στην δέσμευση του υποψηφίου προέδρου και των μελών της επιτροπής ότι κατά την διάρκεια της θητείας αυτής της επιτροπής θα γίνει προσπάθεια έναρξης της καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων της Εγχωρίου Περιουσίας και τουλάχιστον αυτών που είναι "γνωστά τοις πάσι" ότι ανήκουν σ’ αυτήν.Αυτό θα της επιτρέψει να αρχίσει να " διαφεντεύει" τα του οίκου της, πριν να είναι πολύ αργά. Αντίστοιχη δέσμευση της δημοτικής αρχής μπορεί να γίνει με αίτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος να ενταχθεί και το νησί μας (ξανά) στις υπό κτηματογράφιση περιοχές (ιδιωτικό κτηματολόγιο) με το αιτιολογικό ότι το δημόσιο δεν διαθέτει ιδιοκτησιακές εκτάσεις στα Κύθηρα.
4.   Δέσμευση της δημοτικής αρχής ότι από κοινού με τις νέες αρχές της Εγχωρίου θα προχωρήσουν άμεσα είτε σε κοινή σύσταση Αναπτυξιακής Εταιρείας, είτε σε "αναβίωση" της παλαιάς σε συμμετοχική βάση (ίδιου όμως ποσοστού ο καθένας) εισφέροντας περιουσία (Εγχώριος) και τεχνολογία και τεχνογνωσία αντίστοιχα (Δήμος) καλώντας και άλλους παραγωγικούς φορείς αν το επιθυμούν να συνεισφέρουν αναλόγως.
Πρέπει πάντως να γίνει κατανοητό ότι μόνο με συνεργασία των δύο βασικών αυτών κυθηραϊκών φορέων θα λυθεί σταδιακά και χωρίς κλειδωνισμούς το θέμα της κτηματογράφησης όλου του νησιού (δημόσιου και ιδιωτικού), το θέμα των καταπατήσεων, πολλά δημοσιονομικά ζητήματα (μετά την κατάργηση των εφοριών), η διαχείριση κονδυλίων για αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και εκείνων που θα προκύψουν από το ποσοστό των εσόδων φόρου εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου ακίνητης περιουσίας που προβλέπονται από τον νόμο "Καλλικράτη", η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και πολλών ακόμη "άδηλων" πόρων που θα ζητούν διαχειριστή για λογαριασμό όλων των Κυθηρίων εξ αδιαιρέτου, στα χρόνια που θα έλθουν, πολλά από τα οποία θα απασχολήσουν επόμενα άρθρα μας.


Ηλίας Α. Μαρσέλλος
(κύριο άρθρο εφημερίδας «Κυθηραϊσμός», Ιανουάριος 2011) 

Σχέδιο "Καλλικράτης" και "Εγχώριος Περιουσία" Κυθήρων και Αντικυθήρων (Ι)


Όπως είναι γνωστό πριν δυο μήνες διεξήχθησαν οι περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές με βάση τον πρόσφατο νόμο 2852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρόγραμμα "Καλλικράτης"). Σύμφωνα με το νόμο αυτό περιορίστηκαν δραστικά οι δήμοι της Ελλάδας και βεβαίως ο δήμος Κυθήρων αποτέλεσε ενιαίο Δήμο με την κοινότητα Αντικυθήρων, η οποία καταργήθηκε και ονομάστηκε Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Κυθήρων.
Στο νόμο αυτό (2852/2010) "προβλέφθηκε" να αναφερθεί η Εγχώριος Περιουσία η οποία στην προηγούμενη συγχώνευση των Κυθηραϊκών Κοινοτήτων τον Οκτώβριο του 1998, που προέκυψε με τον επίσης γνωστό ως νόμο "Καποδίστρια" (Ν.2539/1997 Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας τοπικής Αυτοδιοίκησης) ξεχάστηκε τελείως, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ειδικό προεδρικό διάταγμα (υπ’ αρ. 138/20-5-2004, αρ.Φύλλου 99), ώστε να μπορούν να διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και μελών της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων.
Αυτό κατέστη δυνατόν με την προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν την ύπαρξη της "Εγχωρίου" (Π.Δ. 272/1985 Οργάνωση και Αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. "Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων") με εκείνες του νόμου 2539/1997 ("Καποδίστριας").
Αυτό όμως, το Προεδρικό Διάταγμα για να εκδοθεί χρειάστηκαν 7 χρόνια και η τελευταία επιτροπή που είχε εκλεγεί το 1995 παρέμενε στη θέση της, ενώ 8 μήνες πριν εκδοθεί το Π.Δ. 138/2004 έγινε έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Πρόεδρο της Εγχωρίου Περιουσίας με την εντολή να παραμείνει η Επιτροπή διενεργούσα κατεπείγουσες διαχειριστικές πράξεις μέχρι της εκδόσεως του σχετικού προεδρικού διατάγματος που θα προέβλεπε τον τρόπο εκλογής της νέας επιτροπής, όπως και έγινε.
Σήμερα, με το νέο νόμο  "Καλλικράτη" (3852/2010) η Εγχώριος Περιουσία δεν "ξεχάστηκε" και με το άρθρο 283 (τελικές ρυθμίσεις) παράγραφος 15 αναφέρει:
15. Το Ν.Π.Δ.Δ. "Εγχώριος Περιουσία Κυθήρων και Αντικυθήρων" (Ε.Π.Κ.Α.) εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που καθορίζει τη λειτουργία του.
Με αυτή τη διάταξη ένα είναι βέβαιο, ότι ο φορέας της Εγχωρίου Περιουσίας δεν καταργείται και εξακολουθεί να δραστηριοποιείται. Καταργείται όμως ο ένας από τους δύο ΟΤΑ (Κοινότητα Αντικυθήρων) που και με τα μέλη του Συμβουλίου του (9 σύμβουλοι) συμμετείχε στην εκλογή του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής διαχείρισης.
Αυτός ο ΟΤΑ συγχωνεύεται με το Δήμο Κυθήρων και αποτελεί Δημοτική του Κοινότητα με 5 μέλη-συμβούλους. Αυτό σημαίνει, πως πρέπει να εκδοθεί νέο Προεδρικό Διάταγμα που θα διορθώνει το προηγούμενο τουλάχιστο στα σημεία που τα Αντικύθηρα αναφέρονται ως Κοινότητα. Αυτό σημαίνει επίσης, πως μέχρι να εκδοθεί το νέο Π.Δ. δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές για νέα επιτροπή και στο χρονικό αυτό διάστημα, ότι θα πρέπει να γίνει έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών για μία "εύλογη" παράταση της θητείας της Επιτροπής και να εκτελεί κατεπείγουσες διαχειριστικές πράξεις ενώ, παράλληλα θα ενταθούν οι παραστάσεις Προέδρου Επιτροπής  και Δημάρχου στο Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια για άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Άλλως,θα πρέπει να αναρτήσουμε ένα τεράστιο πανώ στις πύλες εισόδου του νησιού μας και τους κεντρικούς δρόμους που θα αναγράφεται με μεγάλα γράμματα η παράγραφος 15 ότι η Εγχώριος Περιουσία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, ώστε να γίνει ανέκδοτο.
Αυτό σημαίνει ακόμη, πως για ένα "μικρό ή μεγάλο" χρονικό διάστημα η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας δεν θα δραστηριοποιείται. Ίσως, κάποιοι θεωρήσουν τη λέξη "δραστηριοποίηση" ως ειρωνία, αλλά ο περισσότερος κόσμος και πιθανόν εκόμη και μέλη της επιτροπής να μην έχουν πληροφορηθεί πως τώρα έρχεται η ώρα της "Εγχωρίου" και πρέπει να είναι όχι απλώς έτοιμοι αλλά και προετοιμασμένοι για τα επόμενα βήματα (βλέπε μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους δήμους νόμος "Καλλικράτης"), όπως διαχείριση βοσκοτόπων, εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης, συμμετοχή των δήμων σε προγράμματα, συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας, συμβάσεις διαβαθμιδικής συνεργασίας όπου συμμετέχουν και Ν.Π.Π.Δ., προγραμματικές συμβάσεις, καθώς και συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης, συμμετοχή σε ανώνυμη εταιρεία μαζί με το δήμο για κοινό σκοπό κ.λπ.
Σε τελευταία ανάλυση, δεν μπορεί κάθε φορά που αλλάζει ο νόμος περί εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης να χρονοτριβεί η εκλογή της "Εγχωρίου" τόσο που να αγγίζει το όριο της δεκαετίας. Αυτό εξυπηρετεί πρώτιστα τους καταπατητές, αλλά και ζημιώνει αφάνταστα το κυθηραϊκό δημόσιο και κατ’ επέκταση το κυθηραϊκό λαό. Άρα Δήμος και Εγχώριος έχουν άμεσο συμφέρον αυτό να λήξει. Και ο νοών νοείτο.


Ηλίας Α. Μαρσέλλος
(κύριο άρθρο εφημερίδας «Κυθηραϊσμός», Ιανουάριος 2011) 

Δελτίο Τύπου Δήμου Κυθήρων – 29/11/2012


Σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάργηση της ΔΟΥ Κυθήρων και την συγχώνευσή της σε άλλη ΔΟΥ ο Δήμος Κυθήρων έγκαιρα έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο αυτό.

Με την 159/2011 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 1/6/2011 εξέφρασε την αντίρρηση και διαμαρτυρία του για την σχεδιαζόμενη τότε κατάργηση της ΔΟΥ Κυθήρων.

Με την 237/2012 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/10/2012 ενίσταται και διαμαρτύρεται για την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συγχωνευτεί η ΔΟΥ Κυθήρων με την ΔΟΥ Σπάρτης.


Με το 3324/24-10-2012 έγγραφο του Δήμου προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να λειτουργήσει η ΔΟΥ Κυθήρων όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Με δεύτερο έγγραφό του, (3596/20-11-2012), προς τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών ο Δήμος μας ζητάει αν τελικά επιλεγεί η συγχώνευση της ΔΟΥ Κυθήρων να γίνει με ΔΟΥ του Πειραιά και όχι της Σπάρτης.

Επιπλέον στη συνάντηση που έγινε στις 31-10-2011 στο Υπουργείο Οικονομικών μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού εργασίας, του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών και εκπροσώπων νησιωτικών Δήμων για τα προβλήματα που δημιουργούνται στα νησιά μας μετά την κατάργηση των νησιωτικών ΔΟΥ τον Δήμο Κυθήρων εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Μιχαήλ Πρωτοψάλτης και ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να παραμείνει η λειτουργία της ΔΟΥ Κυθήρων, είναι δε σε συνεχή επαφή με άλλους νησιωτικούς Δήμους για περαιτέρω ενέργειες δικαστικές κλπ για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι αποφάσεις και τα έγγραφα είναι τα παρακάτω:
  1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 159/2011
  2. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 237/2012
  3. Έγγραφο του Δήμου Κυθήρων 3324/24-10-2012
  4. Έγγραφο του Δήμου Κυθήρων 3596/20-11-2012

Δελτίο Τύπου Δήμου Κυθήρων - 28/11/2012


Το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των ευεργετών των Αντικυθήρων και των απανταχού της γης κοιμισθέντων Αντικυθηρίων, τελέσθηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας Νέου Φαλήρου, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου.
Στη Θεία Λειτουργία και τις άλλες τελετές χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Σεραφείμ. Τον Δήμο Κυθήρων εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης Πρωτοψάλτης, παραβρέθηκαν ο βουλευτής κ. Παναγιώτης Μελάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σταμάτης Αλοΐζος, ο πρόεδρος της Ένωσης των απανταχού Αντικυθηρίων Γιάννης Γλυτσός και πλήθος Αντικυθηρίων.

Υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή Αντικυθήρων από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και το Αμερικάνικο Woods Hole Oceanographic Institution


Από την 1η έως την 18η Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αντικυθήρων υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων με τη συνδρομή και την τεχνολογική υποστήριξη του Αμερικανικού Woods Hole Oceanographic Institution. Οι Στόχοι της έρευνας ήταν οι εξής: α] η υποβρύχια αρχαιολογική επισκόπηση του θαλάσσιου χώρου του νησιού και ο εντοπισμός ενάλιων αρχαιολογικών καταλοίπων, β] ο επανεντοπισμός και τεκμηρίωση της θέσης του γνωστού Ναυαγίου των Αντικυθήρων και γ] η αξιολόγηση της αποκλειστικής χρήσης κλειστών καταδυτικών κυκλωμάτων στην υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα.
Η έρευνα διεξήχθη υπό την Δ/νση της ΕΕΑ δια της Προϊσταμένης της Δρ. Αγγελικής Γ. Σίμωσι, με επιστημονικό υπεύθυνο το Δρ. Θεοτόκη Θεοδούλου, καταδυόμενο αρχαιολόγο. Επικεφαλής από πλευράς του Woods Hole ήταν ο Δρ. Brendan Foley, αρχαιολόγος - τεχνολόγος.
Κατά τη διάρκεια της υποβρύχιας έρευνας επανεντοπίστηκε η θέση του γνωστού Ναυαγίου των Αντικυθήρων. Στο βυθό υπάρχουν ακόμα ολόκληροι και θραυσμένοι αμφορείς, ενώ εντοπίστηκε και τμήμα κεράμου. Εντυπωσιακά και ενδεικτικά για τον τρόπο βύθισης του πλοίου αποτελούν τα μολύβδινα μέλη άγκυρας (στύπος και σύνδεσμος), τα οποία τεκμηριώθηκαν και ανελκύστηκαν.
Κατά την ενδελεχή έρευνα εντοπίστηκαν μικρά κεραμικά σύνολα, πιθανά τυχαίες απορρίψεις και όχι τμήματα φορτίου από ναυάγια καθώς και τα αποσπασματικά κατάλοιπα νεότερου ναυαγίου στα βόρεια του νησιού. Το μεγαλύτερο τμήμα του νεότερου ναυαγίου βρίσκεται πιθανότατα σε μεγαλύτερο βάθος πέραν της περιοχής που ερευνήθηκε.
Η εφαρμογή των συσκευών των κλειστών κυκλωμάτων ήταν λίαν αποτελεσματική. Σε οκτώ εργάσιμες ημέρες διερευνήθηκε η περίμετρος του νησιού (30χλμ περίπου) μέχρι την ισοβαθή των -40μ. σε αντιπαραβολή ο απαιτούμενος χρόνος για καταδύσεις με συμβατικές μορφές κατάδυσης θα ήταν υπέρ-δεκαπλάσιος.
Θερμές ευχαριστίες οφείλονται σε ολόκληρη την ερευνητική ομάδα καθώς επίσης στην κοινότητα των Αντικυθήρων για την ποικιλότροπη υποστήριξη στη διεξαγωγή και ολοκλήρωσή της έρευνας.
Η έρευνα στην περιοχή των Αντικυθήρων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια τριετούς Συμφωνίας Συνεργασίας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του Αμερικανικού Woods Hole Oceanographic Institution για τη χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο από τον όρμο Κίσσαμου στη δυτική Κρήτη μέχρι τα Αντικύθηρα.

πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού

Ευχαριστούμε τον John Fardoulis 

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Το ναυάγιο του Μέντορα στα Κύθηρα


Η Εταιρεία των Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου διοργάνωσε ομιλία-ανακοίνωση, στις 26 Νοεμβρίου 2012 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα. Κύριος ομιλητής ήταν ο Δρ. Δημήτρης Κουρκουμέλης, Αρχαιολόγος στην Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων με θέμα «Το ναυάγιο του Μέντορα στα Κύθηρα».
Ο Δημήτρης Κουρκουμέλης μίλησε για τα αποτελέσματα της υποβρύχιας ανασκαφής του Ιουνίου-Ιουλίου 2012. Πρώτα, αναφέρθηκε στο πλοίο «Μέντωρ» που βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα. Το περιέγραψε ως Μπριγιαντίνι, πως ήταν ναυπηγημένο. Ότι το Σεπτέμβριο του 1802 βρισκόταν στο λιμάνι του Πειραιά, έδωσε τα ονόματα του πλοιάρχου William Eglen, άλλων σπουδαίων προσώπων του πληρώματος κ.λπ.
Ο Δημήτρης είπε την ιστορία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ναυάγιο, τα δυο χρόνια που χρειάστηκαν για την ανέλκυση των μαρμάρων του Παρθενώνα, τα προσωπικά είδη του πληρώματος, που υπήρχαν μέσα καθώς επίσης τις προηγούμενες προσπάθειες υποβρύχιων ανασκαφών στο ναυάγιο. (η πρώτη ήταν το 1875, η δεύτερη το 1976, ακολούθησαν οι προσπάθειες του 1980, του 1984 κ.λπ.)
Τελικά ο Δημήτρης ευχαρίστησε τους οργανωτές για την επιτυχία της εκδήλωσης (το Σύλλογο των Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου), αναφέρθηκε στην καλή ομάδα του καλοκαιριού και φυσικά στους μεγάλους υποστηρικτές της προσπάθειας που είναι το «Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου», το Αυστραλιανό Ίδρυμα “Kytherian Research Group” και φυσικά τους παριστάμενους που παρακολούθησαν την ομιλία.The shipwreck of the Mentor to Kythera


The society of the friends of the National Archaeological Museum organized lecture on the 26 November 2012 at 19.00 in the Auditorium of the National Archaeological Museum, in Athens. Main speaker was Dr. Dimitris Kourkoumelis, from the Ephorate of Maritime Antiquities and the subject was “The shipwreck of the Mentor to Kythera”.
Dimitris Kourkoumelis talked about the results of the underwater excavation during the last year (June-July 2012).
First, he referred to the ship “Mentor” which is under the water. He described it as a brigantine, the way it was built, that it was in the port of Piraeus in September of 1882, he gave the names of the captain(William Eglen) and some of the important people of the crew.
Dimitris said the story under which conditions the shipwreck took place, the two years time for the refloating, the personal items of the crew as well as the previous efforts of underwater excavations in the shipwreck. (the first one in 1875, the second in 1976, in 1980, in 1984 etc)


Finally, Dimitris thanking the organizers of the event to be successful (the Society of the Friends of the National Archaeological Museum), he mentioned of the good team of the summer and of course the great supporters, the “Stavros Niarchos Foundation”, the Kytherian Research Group and of course the people who attended the lecture.


Μνημόσυνο Ευεργετών


Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, η Ένωση των Απανταχού Αντικυθηρίων ετέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο των μεγάλων ευεργετών Γεωργίου, Ηλία και Διονυσίου, των ευεργετών, δωρητών και των Απανταχού Κοιμηθέντων Αντικυθηρίων στον Ιερό Ναό της Μυρτιδιώτισσας στο Νέο Φάληρο.
Στη Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ. Στο τέλος τελέστηκε και το μνημόσυνο βοηθούμενος από τους Ιερείς του Ναού. Παρέστησαν ο βουλευτής Πειραιά κ. Μελάς, ο αντιδήμαρχος Κυθήρων κ. Πρωτοψάλτης, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αλοΐζος και ο υποψήφιος βουλευτής κ. Μακρής.
Στη συνέχεια μετέβησαν στο κυλικείο του Ναού και σερβιρίστηκε καφές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ευχαριστεί θερμά το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και τον αντιδήμαρχο κ. Πρωτοψάλτη που πάντοτε πρόθυμος παρευρίσκεται σε κάθε εκδήλωση του συλλόγου μας.

Ιωάννης Γλυτσός

Παζάρι Λυκείου Κυθήρων, 28/11/2012Το παζάρι των μαθητών και του συλλόγου γονέων του Λυκείου Κυθήρων που έγινε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 στις 6.00μ.μ. στο πνευματικό κέντρο Κεραμωτού Κυθήρων με την υποστήριξη της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ και με ζωντανή μουσική με τους UnterWaves and friends

ΦωτογραφίεςΒίντεο: PHOTO CERIGO ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ τηλ. 2736031226 & 6944699629 email valerios@otenet.gr


Δελτίο Τύπου Κυθηραϊκής Πρωτοβουλίας, 29/11/2012

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη ΔΟΥ!

Αύριο, Παρασκευή, συνεχίζεται η απεργία της ΔΟΥ Κυθήρων. Η Κυθηραϊκή Πρωτοβουλία καλεί όλους τους Κυθήριους, και πρώτους βέβαια τους επαγγελματίες κάθε κατηγορίας, να εκδηλώσουν εμπράκτως τη συμπαράστασή τους προς τους εργαζόμενους στη ΔΟΥ αλλά και την οργή τους για το απειλούμενο κλείσιμο της τόσο κρίσιμης για το νησί αυτής υπηρεσίας.

Αύριο πρωί στις 8.00 πμ, θα διεξαχθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στα γραφεία της ΔΟΥ, στην πλατεία της Χώρας. Όλοι όσοι νοιάζονται για το μέλλον του νησιού πρέπει να παρευρεθούν και να δηλώσουν δια της παρουσίας τους την απόλυτη αντίρρησή τους στο κλείσιμο της ΔΟΥ Κυθήρων. Διότι τη στιγμή που σε όλα τα άλλα νησιά που απειλούνται, ο τοπικός πληθυσμός αντιδρά δυναμικά, η συνεχιζόμενη σιωπή των Κυθήρων θα εκληφθεί ως απάθεια και έλλειψη ενδιαφέροντος.

Παρασκευή πρωί στις 8.00, όλοι στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας! 

Από την παρέλαση των Αντικυθηρίων στον Πειραιά για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου


Δελτίο τύπου Πολιτιστικού-Εξωραϊστικού Συλλόγου Περιοχής Κυθηρίων Αλίμου "Η ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ"


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ    ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΑΛΙΜΟΥ
« Η ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ »
Κυθηρίων 71 Άλιμος 174 56

                                                            Άλιμος, 25  Νοεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

            Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Περιοχής Κυθηρίων Αλίμου «Η Μυρτιδιώτισσα» αποφάσισε το χρηματικό ποσό το οποίο θα δαπανούσε για αποστολή ευχετήριων καρτών, να το διαθέσει:
α) Για ένα συσσίτιο απόρων του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Άνω Καλαμακίου
β) Για ένα συσσίτιο του Γηροκομείου Κυθήρων και
γ) Για αγορά τετραδίων UNISEF τα οποία θα μοιράσει τα Χριστούγεννα στα παιδιά της περιοχής. Για το Διοικητικό Συμβούλιο.


Η Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας


Παπαναστασίου – Καρύδη Αλεξάνδρα


Βαρυπάτη Αλεξάνδρα

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Δελτίο Τύπου Κυθηραϊκής Πρωτοβουλίας, 28/11/2012


Την Παρασκευή η συνεδρίαση του ΔΣ για τη διαβούλευση
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ζήτησαν με επιστολή τους οι έξη σύμβουλοι της αντιπολίτευσης θα διεξαχθεί τελικά στις 5.00 μμ την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου. Μοναδικό θέμα στην ημερησία διάταξη θα είναι τα αιτήματα των Κυθηρίων δημοτών όπως αυτά στοιχειοθετήθηκαν από την Κυθηραϊκή Πρωτοβουλία:
  1. Σύγκληση δημόσιας συγκέντρωσης με σκοπό την διεξαγωγή ανοιχτής συζήτησης για ενημέρωση και διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της Εγχωρίου περιουσίας Κυθήρων & Αντικυθήρων.
  2. Αναστολή κάθε πρότασης ή απόφασης του Δ.Σ. που άπτεται του ανωτέρω θέματος εφ’ όσον δεν έχει διεξαχθεί η ανωτέρω αιτηθείσα συγκέντρωση.

Εν όψει του πνεύματος συναίνεσης και της επιθυμίας για εμπεριστατωμένη πληροφόρηση γύρω από το ακανθώδες θέμα της Εγχωρίου Περιουσίας που φαίνεται να επικρατούν μεταξύ των δημοτικών συμβούλων, όλα δείχνουν πως η αντιμετώπιση του δημοτικού συμβουλίου θα είναι θετική.

Η ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης θα αποφασισθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καλά πληροφορημένες όμως πηγές θεωρούν πιθανότερο να επιλεγεί ένα από τα αμέσως επόμενα Σαββατοκύριακα.

Ομιλία καθηγήτριας Κούλας Κασιμάτη για τη μετανάστευση των Κυθηρίων στην Αίγυπτο

Ομιλία της καθηγήτριας Κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κυρίας Κούλας Κασιμάτη με θέμα «Η μετανάστευση των Κυθηρίων στην Αίγυπτο, ειδικά στην Αλεξάνδρεια, 19ος -20ος αιώνας», θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου και ώρα 19.30 στο Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα τηλ. 2108254289-2108218408. Είσοδος ελεύθερη.

Δελτίο τύπου ΛΑΝΕ για ειδική τιμή μεταφοράς αυτοκινήτου από και προς Κύθηρα


Ε/Γ –Ο/Γ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ

Τώρα που το μουζούρι πάει στα πέντε

Ειδική τιμή αυτοκινήτου € 56 για ακτοπλοϊκή μεταφορά από Πειραιά για Κύθηρα σε όλους τους ελαιοπαραγωγούς με πολλά και λίγα δένδρα για όλη την ελαιοκομική περίοδο.

Δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ Βιτσέντζος Κορνάρος


Πρόσκληση τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής 30/11/2012


Δελτίο τύπου βουλευτή Παν.Μελά, 27/11/2012


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
Βουλευτής Α’ Πειραιά και Νήσων
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΡΟΣ
ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Πρόβλημα με το Δασικό των Κυθήρων
Τα Κύθηρα είναι ένα απομακρυσμένο νησί και οι κάτοικοί του αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, λόγω της δύσκολης οικονομικής περιόδου που διερχόμεθα. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα, λόγω της δυσλειτουργίας των  Δημοσίων Υπηρεσιών, είναι και το Δασικό.
Οι  Κυθήριοι δηλώνουν ότι αγαπάνε τα δάση, όμως δεν αποδέχονται να χάνουν τις περιουσίες τους και μάλιστα, όταν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας από παλιά.
Αναφέρεται ότι, πολλοί έχουν πέσει «θύματα» άδικης αντιμετώπισης, εκ μέρους διαφόρων υπαλλήλων του Δασαρχείου Πειραιά. Και αυτό διότι, ενώ έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και έχουν προσφύγει στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του Δασαρχείου Πειραιά, έχουν περάσει χρόνια και απόφαση δεν έχει εκδοθεί.
Η Επιτροπή ορίζεται πάντα στην αρχή του έτους και αποτελείται από ένα δικαστικό λειτουργό, ένα δασικό και ένα γεωπόνο. Η Επιτροπή, κάνει αυτοψία των αγρών και στη συνέχεια, καλείται ο ενδιαφερόμενος στον Πειραιά, στο γραφείο του Προέδρου ή σε δικαστική αίθουσα, όπου εκδικάζεται η υπόθεση.
Οι Κυθήριοι αναφέρουν ότι, μετά από έρευνα που έκαναν, για αντίστοιχες περιπτώσεις, για ακίνητα που βρίσκονται σε άλλα νησιά, Ύδρα, Σπέτσες κλπ, έχει πάει Επιτροπή προ πολλών μηνών και μόνο στα Κύθηρα έχει να μεταβεί 3-4 ίσως και 5 χρόνια.
Αποτέλεσμα της μεγάλης αυτής καθυστέρησης είναι, οι ενδιαφερόμενοι Κυθήριοι να μη μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, για την οποία έχουν προσφύγει στην Επιτροπή.
Πέραν τούτου, λέγεται, ότι, θα αρχίσουν να πληρώνουν και φόρους, για κάτι που δεν έχει οριστικά κριθεί ότι τους ανήκει και δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν.
Μετά ταύτα ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Γιατί αυτή η μεγάλη καθυστέρηση της αρμόδιας Επιτροπής για τα Κύθηρα;
2. Θα φροντίσετε να μεταβεί στα Κύθηρα Επιτροπή το ταχύτερο, προκειμένου να ελεγχθούν οι εκκρεμότητες και να εξυπηρετηθούν οι ενδιαφερόμενοι, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους;
                                                                                           Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
27/11/2012
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών ανακοινώνει στα μέλη και τους φίλους της ότι θα επισκεφθεί το Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), για να δει την έκθεση των έργων του Κυθήριου γλύπτη Κώστα Κουλεντιανού, την 14η Δεκεμβρίου 2012, στις 12 το μεσημέρι.
Παρακαλούνται θερμά οι Κυθήριοι να βρίσκονται στην είσοδο του Μουσείου στις 11.45 της 14ης Δεκεμβρίου, γιατί είναι χρέος όλων μας να δούμε την έκθεση ενός μεγάλου Κυθήριου καλλιτεχνικού δημιουργού.

Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Νίκος Πετρόχειλος

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Drakakis Tours


 
Κύθηρα – Αθήνα
Πέμπτη 13 και 20 Δεκεμβρίου 2012

Αθήνα – Κύθηρα
Παρασκευή 14 και 21 Δεκεμβρίου 2012

Πληροφορίες και κρατήσεις: τηλ. 27360 31160
                                                 e-mail: drakakis@otenet.gr

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Invitation to lecture


The Society of the Friends of the National Archaeological Museum organizes lecture on 26 November 2012 at 19.00 in the Auditorium of the National Archaeological Museum (Tositsa 1) by Dr Dimitris Kourkoumelis, from the Ephorate of Maritime Antiquities. Main subject “The shipwreck of the Mentor to Kythera”.

Πρόσκληση σε διάλεξη


Η Εταιρεία των Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου διοργανώνει διάλεξη στις 26 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 19.00 στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου(Τοσίτσα 1) του Δρ Δημήτρη Κουρκουμέλη, Αρχαιολόγου στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων με θέμα «Το ναυάγιο του Μέντορα στα Κύθηρα».
http://www.namuseum.gr/friends/lectures-gr.html

Δωρεές Ιερού Ναού Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Αλίμου


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΑΛΙΜΟΥ

Εν Αλίμω, τη 12η Νοεμβρίου 2012

Μετά της παρούσης επιστολής, επιθυμώμεν να σας πληροφορήσομεν ότι, οι κάτωθι αναγραφόμενοι, προσέφεραν υπέρ αποπερατώσεως του Ιερού Ναού μας τα κάτωθι χρηματικά ποσά.
1. Ανώνυμος
170€
2. Μιχαήλ Διακομιχάλης
50€
3. Ανώνυμος
50€
4. Λόρα Μαρέντη
50€
5. Ευστράτιος Στάθης
100€
6. Βασίλειος Κασιμάτης
50€
7. Γεώργιος Στάθης
50€
8. Παναγιώτης Αμάραντος
50€
9. Βρεττός Στάθης
50€
10. Άννα Ανμάραντου
100€
11. Ανδρέας Αμάραντος
20€
12. Ανώνυμος
100€
13. Εμμανουήλ Λουράντος
50€
14. Ιωάννης Ζερβός
100€
15. Σταύρος Στάθης
50€
16. Σοφία Φατσέα
100€
17. Ιωάννης Λεοντσίνης
50€
18. Καλλιόπη Κομηνού
70€
19. Χρυσάνθη Φατσέα
50€
20. Γεώργιος Κασιμάτης εξ Αυστραλίας
50€
21. Γεώργιος Καλοκαιρινός
50€
22. Ευστράτιος Κασιμάτης
10€
23. Εμμανουήλ Καλοκαιρινός
320€
24. Ελένη Κτιστάκη
100€
25. Αθανάσιος και Μαρίκα Νασοπούλου
100€
26. Ανώνυμος εις μνήμην  Γεωργίου Πανώριου
100€
27. Ανώνυμος
10€
28. Ανώνυμος
100€
29. Γεώργιος Καλοκαιρινός
50€
30. Μιχαήλ Διακογιάννης
100€
31. Ντίνος και Άννα Λεοντσίνη
10€
32. Ανώνυμο
85€
33. Δαμιανός Κασιμάτης
50€
34. Βασίλειος Λεονταράκης εις μνήμην Μαίρης-Βρεττού-Λουράντου
50€

Βορεινή πρόσοψη του Ι.Ναού Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Αλίμου


Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου καιθώς και οι συνεργάται του Ι. Ναού απηύθυναν τας ευχαριστίας αυτών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ

Αρχιμ. Πολύκαρπος Κεντικελένης

Λ.Κυθηρίων 71, 17456 Άλιμος, www.myrtidiotissa-alimou,gr, τηλ. 210-9958357 fax.210-9968560
Νότια πρόσοψη Ι.Ναού Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Αλίμου

Στους δωρητάς της Μυρτιδιώτισσας που έφυγαν από την επίγεια ζωή


Των Κυθηρίων δωρητών
η μεγάλη προσφορά,
μα και των ενοριτών
η αγάπη η πλατιά
και της φτωχιάς το δίλεπτο
και του πλουσίου η προσφορά,
δώρα ήταν ισότιμα
στη Μάνα Παναγιά.

Και κείνων που δουλέψανε ανιδιοτελώς
και μόχθησαν και κόπιασαν να γίνει ο Ναός,
μέγας θα είναι και γι’ αυτούς ο ουράνιος μισθός.

Δώρα ψυχής ουράνια
και δάφνη και μυρτιά,
μ’ αυτά τους εστεφάνωσε
η Μάνα η Παναγιά.

Οι γενιές που θα ‘ρθουνε
θα τους ευγνωμονούνε.
Βαφτίσια, γάμους και χαρές
μες το Ναό θα δούνε.

Μα και στις θλιβερές στιγμές
τ’ αγαπημένα πρόσωπα,
σαν θ’ αποχωριστούνε,
μέσα στη Μυρτιδιώτισσα
παρηγοριά θα βρούνε.

Καλότυχοι που πέθαναν
με προσφορά στην εκκλησιά
και τώρα μνημονεύονται
μες τη δική της αγκαλιά.

Αν μπορούσαν να κοιτάξουν
την πανέμορφη εκκλησιά,
αν μπορούσανε να νοιώσουν
τόσου κόσμου τη χαρά,
θα ακούγαν απ’ τα πλήθη
ένα άλλο «Ωσσανά».

Κι όσο διαβαίνει ο καιρός και ομορφαίνει ο Ναός
Αιωνία τους η μνήμη, θε να ψέλνει ο λαός.

Αλεξάνδρα Μερσινιά 20/10/2012

Δελτίο τύπου βουλευτή Παν.Μελά, 23/11/2012


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
Βουλευτής Α’ Πειραιά και Νήσων
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 23/11/2012

Ο Βουλευτής Παναγιώτης Μελάς, Τομεάρχης Υγείας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, σχετικά με τις εξαγγελθείσες απεργιακές κινητοποιήσεις των Φαρμακοποιών και την αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, δήλωσε τα ακόλουθα:
Η εξαθλίωση των ασθενών κλιμακώνεται όλο και περισσότερο, με τη συνεχή υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας.
Από τη Δευτέρα (26/11/2012) ξεκινά η - δικαιολογημένη - απεργιακή κινητοποίηση των Φαρμακοποιών, με αναστολή της χορήγησης φαρμάκων επί πιστώσει, στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, λόγω της οικονομικής τους εξόντωσης, αφού, τα οφειλόμενα σ’ αυτούς ποσά από τον ΕΟΠΥΥ ανέρχονται σε 250 εκατ. ευρώ, μέχρι και τον Αύγουστο του 2012 και σε άλλα 300 εκατ. ευρώ για το 2011.
Δεν είναι δυνατόν, οι Φαρμακοποιοί να πληρώνουν τα φάρμακα στις Φαρμακοβιομηχανίες, να τα χορηγούν στους ασφαλισμένους, να πληρώνουν τον φόρο και χρήματα να μην έχουν εισπράξει.
Επιβάλλεται η Κυβέρνηση να δείξει την ανάλογη ευαισθησία στο θέμα αυτό και να καταβάλει άμεσα τα οφειλόμενα χρήματα στους Φαρμακοποιούς.
Διαφορετικά, όλο και περισσότερο θα υποβαθμίζεται η Υγεία των ασφαλισμένων ασθενών, αφού, με άδεια την τσέπη τους, λόγω της συνεχούς μείωσης μισθών και συντάξεων και της επιβολής φόρων και χαρατσιών, δεν δύνανται να αγοράσουν τα φάρμακά τους.
Η Κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει να στηρίξει στην πράξη την Υγεία του Ελληνικού Λαού και όχι να εμμένει στην απαράδεκτη πολιτική που επιδεικνύει μέχρι σήμερα.

ΈΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ


                                                                  Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2012
                                                   Αριθμ.Πρωτ.383

Προς τους Απανταχού της γης Κυθηρίους και φίλους των Κυθήρων
Από Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθηρίων          
Θεμιστοκλέους 5, Αθήνα 106 77, Ελλάδα
Τηλ. 30-210-3838190
e-mail: info@trifilio.gr
Αγαπητοί Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες και Φίλοι,
Τα έσοδα για την λειτουργία και συντήρηση του Κασιματείου Γηροκομείου Κυθήρων προέρχονται κυρίως από ενοίκια ακινήτων τα οποία δωρίζουν οι Κυθήριοι που ζουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δυστυχώς, λόγω της βαθειάς και μακράς διάρκειας οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την Ελλάδα, πολλά από τα ακίνητα αυτά παραμένουν επί μακρόν κενά, άλλα ξενοικιάζονται και σε άλλα οι ενοικιαστές ζητούν μειώσεις των ενοικίων. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα του Γηροκομείου έχουν μειωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια με περαιτέρω τάση ακόμη μεγαλύτερης πτώσης. Από την άλλη μεριά, τα έξοδα ακολουθούν ανοδική πορεία, μεταξύ των άλλων, και λόγω της πρόσφατης επαχθούς φορολογίας των Κοινωφελών Ιδρυμάτων, όπως είναι και το Γηροκομείο μας, διευρύνοντας έτσι το έλλειμμά του. Το Τριφύλλειο Ίδρυμα που διαχειρίζεται το Γηροκομείο αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα και για τους ίδιους ακριβώς λόγους, δεδομένου ότι τα εισοδήματά του προέρχονται επίσης από ενοίκια από τα οποία καλύπτει αποκλειστικά τα χρόνια ελλείμματά του Γηροκομείου. Η κατάσταση αυτή έχει φθάσει στο απροχώρητο και θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο αν δεν εισρεύσουν σύντομα κάποια έκτακτα έσοδα στο Γηροκομείο.
Με αυτή την επιστολή απευθύνομε θερμή παράκληση σε σας, τους απανταχού της γης Κυθηρίους και φίλους των Κυθήρων, να υποστηρίξετε οικονομικά το Γηροκομείο μας (σας) να ξεπεράσει την παρούσα δύσκολη φάση της ύπαρξής του, βοηθώντας έτσι τους συμπατριώτες σας γέροντες, ίσως και συγγενείς σας, να περάσουν ανώδυνα και ειρηνικά την τελευταία περίοδο της ζωής τους. Γνωρίζοντας, όπως το έχετε αποδείξει έμπρακτα πολλές φορές ,ότι έχετε πάντα την ευαισθησία και την διάθεση να βοηθάτε την μικρή μας πατρίδα, το Τσιρίγο σας, όταν κινδυνεύει, πιστεύομε ότι θα ανταποκριθείτε στην έκκλησή μας. Οποιαδήποτε συνεισφορά σας θα έχει την δέουσα επίσημη αναγνώριση από το Ίδρυμά μας και, είμαστε βέβαιοι, από τον Κυθηραϊκό λαό.
Λογ/σμός Γηροκομείου, Εθνική Τράπεζα, IBAN: GR 9501104520000045248001922
Σας Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Η Παναγία μας η Μυρτιδιώτισσα να σας δίνει υγεία και μακροημέρευση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Τριφυλλείου Ιδρύματος
Ο Πρόεδρος του ΔΣ                                                        Ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ
Δρ Εμμανουήλ Γ. Καλοκαιρινός                                     Δρ Νικόλαος Π. Γλυτσός