Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΖΑΚΥΝΘΙΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΑΔΕΣ ΤΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓIOY ΜΑΡΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

"Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι αρχή του Γεναρίου ...

Παραδοσιακά Αγιοβασιλιώτικα Κάλαντα Κρήτης
Ερμηνεία Σωτήρης Δογάνης
Συμμετέχει η Μικτή Πολυφωνική Χορωδία "Οι Μελωδοί" του Πολιτιστικού Συλλόγου "Ο Πρ. Ηλίας" Ά. Γλυφάδας υπό τη διδασκαλία και διεύθυνση του Μαέστρου της Σωτήρη Δογάνη
Συνοδεύει τρίπτυχο παραδοσιακών μουσικών οργάνων
Ζωντανή ηχογράφηση

Ευχές από Drakakis Tours


Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Δημάρχου Κυθήρων


Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,
Ένας ακόμη χρόνος από τη ζωή μας φθάνει στην ολοκλήρωσή του. Μια ακόμη χρονική περίοδος εμπειριών, προσπαθειών, αποτελεσματικών ενεργειών τελειώνει και ένας καινούριος χρόνος αρχίζει. 
Το 2012 ήταν ένα έτος δύσκολο για όλους μας. Η πρωτοφανής οικονομική κρίση επηρέασε το σύνολο των συμπολιτών μας και βέβαια τους Κυθηρίους και Αντικυθηρίους στα δυο νησιά μας και εντός Ελλάδος.
Η Δημοτική Αρχή σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες αγωνίστηκε σκληρά, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Παρά τις πρωτόγνωρες περικοπές σε πόρους προς την Αυτοδιοίκηση από την Κυβέρνηση, ο Δήμος μας στάθηκε όρθιος, ανταποκρίθηκε σε πλήθος υποχρεώσεων και ευθυνών, φρόντισε να κάνει το καλύτερο δυνατό για τους δημότες μας σε όλους τους τομείς. 
Είμαστε ευτυχείς γιατί δεν ανήκει ο Δήμος Κυθήρων σε αυτούς που χρωστούν σε τράπεζες ή αδυνατούν ακόμη και να πληρώσουν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους. Αντίθετα, με μεράκι, ειλικρίνεια, εργατικότητα και συνετή διαχείριση, έχοντας ταυτόχρονα στο νου μας ότι και το τελευταίο ευρώ του δημότη μας πρέπει να πιάνει τόπο, φέραμε –πιστεύουμε- σε πέρας την αποστολή μας και αυτόν τον δύσκολο χρόνο.
Το 2013 ασφαλώς δεν θα είναι εύκολο. Πιστεύουμε όμως στις δυνάμεις μας και στους δημότες μας και γι’ αυτό με αισιοδοξία αντιμετωπίζουμε το αύριο. Ευελπιστούμε ότι μέσα στο επόμενο έτος θα αρχίσουν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης για την Ελλάδα, τα οποία αναμφίβολα θα έχουν και για το Δήμο μας θετικό αντίκτυπο.
Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των δημοτών μας, ώστε το 2013 να είναι καλύτερο από το 2012.
Επιπλέον, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, η σκέψη μας και η καρδιά μας βρίσκονται κοντά στους αποδήμους μας, στην Αυστραλία, στην Αμερική και όπου γης, στους οποίους στέλνουμε τις πιο θερμές ευχές μας για το Νέο Έτος.
Ας είναι το 2013 ευτυχισμένο, δημιουργικό και να φέρει υγεία, χαρά και πρόοδο σε όλους σας.
Ο Θεός να προστατεύει εσάς και τις οικογένειές σας.

Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα.

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση από την Ένωση των Απανταχού Αντικυθηρίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ"


ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ὑπ΄ἀριθ. 100/2012)


Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
 
        «Ἑορτήν συνειδός ποιεῖ καθαρόν˙ οὐχ ἡμερῶν καί χρόνων περίοδος»
(Ἁγίου Ἰωάννου Χρυστοστόμου, Ε.Π.Ε.36,328)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙

Εὐλογημένος, εἰρηνικός καί καρποφόρος ὁ νέος σωτήριος χρόνος τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Χάρις τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου καί Θεοῦ μας, τό ἄπειρο θεῖον ἔλεος καί ἡ ἀπέραντη μακροθυμία Του, ὡδήγησε διά μίαν ἀκόμη φορά τά βήματά μας εἰς τό νέον ἔτος, εἰς τό σωτήριον ἔτος 2013 μ.Χ. Ἑορτάζομεν τήν εἴσοδόν μας εἰς τό νέον ἐνιαυτόν τῆς Χρηστότητος τοῦ Κυρίου μας. Ἀλλά, κατά τόν Χρυσορρήμονα ἅγιον Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, «τόν χρυσοῦν τήν γλῶτταν καί τήν καρδίαν» Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον, τήν ἑορτήν τήν κάμνει ἡ καθαρή συνείδησις καί ὄχι μιά νέα χρονική περίοδος.

Ὅταν μέ τήν Χάριν τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας ἑορτάζωμε μέ καθαρή συνείδησι ὅτι πορευόμεθα κατά τάς θείας ἐντολάς καί ἐφαρμόζουμε «τό ἀγαθόν καί εὐάρεστον καί τέλειον» θέλημα τοῦ Θείου Διδασκάλου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τότε ἑορτάζουμε ἀληθινά καί τότε ἔχουν τό σωστό νόημά τους οἱ ἑορτές. Καί στήν περίπτωσι αὐτή εἶναι ἅγιες καί θεοφιλεῖς οἱ ἑορτές μας.

Τό νόημα τῶν ἑορτῶν εἶναι ἡ εὐλαβική προσέγγισις τῶν ἑορταζομένων γεγονότων, ἡ κοινωνία καί μέθεξις τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως πού χαρίζουν στή ζωή μας αὐτά τά σωτήρια συμβάντα καί ἡ λῆψις πνευματικῶν μηνυμάτων εἰς τήν ἀγωνιστικήν κατά Θεόν πνευματική μας πορεία.

Διά νά ἑορτάσωμε θεάρεστα τήν Πρωτοχρονιά, τήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους, θά πρέπει ἡ συνείδησίς μας, ἡ χριστιανική μας συνείδησις νά συμμαρτυρῆ διά τήν ἐπίτευξι καί πραγμάτωσι καλῶν ἔργων, ἔργων πίστεως, ἀρετῆς καί εὐσεβείας, ἔργων ἀγάπης καί φιλανθρωπίας, κατά τόν περασμένο χρόνο. Ἤ τοὐλάχιστον νά ἐπιμαρτυρῆ καλή πρόθεσι καί προαίρεσι, ἀγωνιστική διάθεσι, καί ἀκόμη σκέψεις καί ἐπιθυμίες θεάρεστες καί στόχους καί ὁραματισμούς ὑψηλούς, ἔστω καί ἄν ἀκόμη δέν ἔγιναν πραγματικότης.

Μέ τόν τρόπο αὐτό, ὅταν πορευόμεθα «τοῖς ὄπισθεν ἐπιλανθανόμενοι καί τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενοι», καί ἐπικαλούμεθα  τό θεῖον ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνίαν Του διά τήν χριστιανικήν μας πορεία καί τήν σύν Θεῷ κατάληψι τῶν πνευματικῶν ὑψωμάτων, θά ἑορτάζωμε ἀληθινά καί θεοφώτιστα καί θά ἔχωμε τήν εὐλογία καί χαρίτωσι ἀπό τόν θεοφίλητο αὐτό ἑορτασμό.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ θεσπέσιος ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐτόνιζε ἐμφαντικά λέγων˙ «οὐ τοῦτο ζητῶ χρόνου πλῆθος, ἀλλά ψυχῆς διόρθωσιν» (Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου Ε.Π.Ε. 19,398). Δηλαδή, δέν ζητάω αὐτό, πού συνήθως λέμε, τό «χρόνια πολλά, ἀλλά ζητάω τῆς ψυχῆς μου τήν διόρθωσι.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ὁ Χριστιανός ποιητής εὔχεται καί ἐπισημαίνει ὅτι :

«Τοῦ χρόνου μας ἀρχή καλή, 
καί ὁ Χριστός μᾶς προσκαλεῖ,
 
τήν κακία ν' ἀρνηθῶμεν,
 
μ' ἀρετάς νά στολισθῶμεν.
 
Νά ζῶμεν βίον τέλειον,
 
κατά τό Εὐαγγέλιον,
 
μέ ἀγάπη μέ εἰρήνη,
 
καί μέ τήν δικαιοσύνη».

Μέ αὐτόν τόν τρόπον νοηματοδοτεῖται ὀρθά ἡ Πρωτοχρονιά καί ἡ εἴσοδός μας εἰς τό νέον σωτήριον ἔτος. Εἶναι ἀφ' ἑνός μέν ἀφετηρία ἀγώνων διά τήν ἀπάρνησι τῆς κακίας καί τόν στολισμόν μας μέ χριστιανικές ἀρετές. Καί ἀφ' ἑτέρου μία ἀποφασιστική ὑπόσχεσις ἀποδοχῆς ἄνευ ἐπιφυλάξεων καί ἐνδοιασμῶν τῆς τελείας ζωῆς τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί ἡ σωτήρια ὅδευσις τῆς παρούσης ζωῆς  μέ τίς ὑψηλές χριστιανικές ἀρετές˙ «μέ ἀγάπη, μέ εἰρήνη καί μέ τήν δικαιοσύνη».

Μέ αὐτές τίς θεάρεστες προδιαγραφές καί τά θεοδίδακτα ἐφόδια θά ἀντιμετωπίσωμε ψύχραιμα καί νηφάλια τήν παντοειδῆ κρίσι, τήν ἠθική καί πνευματική, κυρίως, καί, παράλληλα, τήν οἰκονομική, πού καταπονοῦν τόν περισσότερο κόσμο καί τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀνθρωπότητος.

Ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ, ἐάν ἦταν σήμερα σωματικά παρών ἀνάμεσά μας θά βροντοφωνοῦσε : «Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε, ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς˙ ἰσχυκότες ἡττᾶσθε˙ ἐάν γάρ πάλιν ἰσχύσητε καί πάλιν ἡττηθήσεσθε, ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός».

Αὐτή τήν εὐεργετική παρουσία τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα εἰς τούς ἀνθρώπους, τήν εὔχομαι πατρικά καί ὁλόψυχα εἰς ὅλους σας˙ σέ ὅλα τά πνευματικά μου παιδιά, τά ἐγγύς καί τά μακράν, στούς ἀκοίμητους φρουρούς τῶν νήσων μας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, τούς ἀγαπημένους μας ναυτικούς καί τούς προσφιλεῖς ὁμογενεῖς ἀδελφούς μας τοῦ ἐξωτερικοῦ, τούς ὅπου γῆς εὑρισκομένους καί ἐργαζομένους.

Εὐχόμενος, ὅθεν, εἰς ὅλους σας, πλουσίαν τήν θεία εὐλογία καί χαρίτωσι κατά τό νέο σωτήριο ἔτος καί μαζί μέ αὐτές : τήν ἀληθινή χαρά, τήν εἰρήνη, τό θεῖο φῶς καί τήν τρισμέγιστη ἀρετή τῆς ἀγάπης, διατελῶ

Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές καί εὐλογίες
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση από την Ένωση Επτανησίων ΕλλάδαςΤο 2012 "φεύγει" αλλά στο λιμάνι του Ηρακλείου θα φτάσουν 8000 τουρίστες!


Την προσεχή Κυριακή με δύο κρουαζιερόπλοια
Πανευτυχείς είναι στον ΟΛΗ - και όχι άδικα - αφού το εξαιρετικά δύσκολο, για όλους, 2012 μας αποχαιρετά με συνολικά 8134 τουρίστες να το επισκέπτονται σε μία μόλις ημέρα, την προσεχή Κυριακή 30 Δεκεμβρίου!
Πρόκειται για τους επιβάτες των δύο κρουαζιερόπλοιων Costa Magica με 3336 επισκέπτες και 969 μέλη πληρώματος και Norwegian Jade με 2802 επισκέπτες και 1027 μέλη πληρώματος...
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ετοιμάζει μάλιστα και μια μικρή γιορτή με Κρητικούς χορούς και παραδοσιακά εδέσματα!
Και όπως είναι φυσικό, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΗ, Γ. Μπρας, δεν έκρυψε τη χαρά του, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι, μετά την επιτυχία του Home Port με την Costa, να υπάρξει η ίδια αποδοχή και από μία ακόμη εταιρεία...
πηγή: cretalive.gr

Σχόλιο από Βαλέριο Καλοκαιρινό:
Το 2012 "φεύγει" αλλά στο λιμάνι του Ηρακλείου θα φτάσουν 8000 τουρίστες!
Ας τα βλέπουν αυτά ΟΛΟΙ οι Τσιριγώτες και ιδιαίτερα ΚΑΠΟΙΟΙ.
Θα μας χάλαγε ακόμα και τελευταία μέρα της χρονιάς να ερχόντουσαν ο πληθυσμός του νησιού Χ4 φορές έστω και για μία μέρα...... ΞΥΠΝΑΤΕΕΕΕΕΕΕ.........!!!!!!!!!!!

Κυψέλη 23/12/2012 - Εκδήλωση Σπίθας 1ου Διαμερίσματος Κέντρου Αθήνας με ομιλία του καθηγητή συνταγματικού δικαίου κ. Γεωργίου Κασιμάτη με θέμα "Ο Ορυκτός και Υποθαλάσσιος Πλούτος της Ελλάδας και τα Μνημόνια"

Έπαινος της Ακαδημίας Αθηνών στο συμπατριώτη μας Εμμανουήλ Καλλίγερο

Στις 28/12/2012 απονεμήθηκαν τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών. Ανάμεσα στους τιμηθέντες είναι και ο συμπατριώτης μας, εκδότης της εφημερίδας «Κυθηραϊκά», συγγραφέας και ιστορικός Εμμανουήλ Π. Καλλίγερος. Παρουσιάζουμε το κείμενο της συγκεκριμένης ανακοίνωσης.

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Νο 9

Έπαινος, οίκοθεν, στον κ. Εμμανουήλ Καλλίγερο για τα δύο βιβλία του «Κυθηραϊκά Επώνυμα. Ιστορική, γεωγραφική και γλωσσική προσέγγιση» (Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2002, β’ έκδ. 2006) και «Κυθηραϊκά Τοπωνύμια. Ιστορική Γεωγραφία των Κυθήρων» (Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2011), καθώς και για την λοιπή συμβολή του στην ανάδειξη των Κυθήρων.

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο της 31/12/2012


Αυστραλία: Επτά Έλληνες συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των 150 ισχυρών της Νorthern Territory


του ανταποκριτή μας Σ. Χατζημανώλη

Επτά ομογενείς περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 150 ισχυρότερων προσωπικοτήτων της Νorthern Territory της Αυστραλίας, τον οποίο δημοσιεύει η εφημερίδα «Νorthern Territory News». Όλοι τους προέρχονται από το Ντάργουϊν, μια πόλη με έντονο ελληνικό στοιχείο.

Στη 15η σειρά της λίστας βρίσκεται η οικογένεια των επιχειρηματιών Πασπάλη. Οι Πασπάλη κυριαρχούν στον κλάδο καλλιέργειας αυστραλιανών μαργαριταριών, που πωλούνται με τη φίρμα «South Sea». Η εταιρεία τους («The Paspaley Family») είναι μια από τις πλουσιότερες της Αυστραλίας. Στις δραστηριότητές της συμπεριλαμβάνονται φάρμες με αγελάδες, μία τοπική αεροπορική εταιρεία με 21 αεροσκάφη, ένας στόλος 120 αλιευτικών σκαφών, αλλά και ακίνητα στο Σίδνεϊ, το Ντάργουϊν, τη Νέα Υόρκη κ.α.

Σε επίπεδο ομογένειας πάντα, στον κατάλογο των ισχυρότερων της συγκεκριμένης περιοχής της Αυστραλίας και στην 22η θέση ακολουθεί ο κατασκευαστής ακινήτων Τζον Χαλίκος.

Τεσσαρακοστός στη λίστα είναι ο Ανδρέας Λιβέρης, που ηγείται του αμερικανικού κολοσσού «Dow Chemical» και είναι σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.

Ακολουθούν:

* Στην 66η θέση ο Άντριου Μακρίδης, επικεφαλής της εταιρείας παροχής ηλεκτρισμού και νερού στην πολιτεία.
* Στην 90 θέση ο επιχειρηματίας Μαρκ Μαρκέλις.
* Στην 97η θέση ο Λεν Νοταράς, επικεφαλής μεγάλου νοσηλευτικού ιδρύματος.
* Στην 101η θέση ο ελληνορθόδοξος ιερέας του Ντάργουϊν Τζόελ Ξάνθος.

πηγή: Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Πρόσκληση Δήμου Κυθήρων

Την Τρίτη 1η Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Άννης Χώρας, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ θα τελεσθεί δοξολογία για την έναρξη του νέου έτους 2013.
Προσκαλείσθε και παρακαλείσθε να τιμήσετε την τελετή με την παρουσία σας.

πηγή: Adelin fm

Νέες πτήσεις για Ελλάδα από Transavia και Germania

Αυξάνουν και πληθαίνουν οι νέες πτήσεις που ανακοινώνουν οι αεροπορικές εταιρείες για ελληνικούς προορισμούς για την περίοδο του 2013. Σκυτάλη σε Transavia και Germania και ειδικά η πρώτη, ξεκινάει πτήση που βάζει στον χάρτη και τα Κύθηρα.


Νέους ελληνικούς προορισμούς ή επαναφορά παλαιότερων δρομολογίων προγραμματίζουν για την περίοδο του 2013 οι αεροπορικές εταιρείες Transavia και Germania. Η πρώτη, ξεκινάει μία πτήση που δεν έχουμε ξαναδεί, από Αμστερνταμ προς Κύθηρα και Καλαμάτα, μία φορά την εβδομάδα, από 22 Απριλίου έως και 7 Οκτωβρίου!

Επιπρόσθετα, ξεκινάει πτήσεις από Αϊντχόφεν προς Κω, δύο φορές την εβδομάδα, από τις 25 Απριλίου και επαναφέρει παλαιότερο δρομολόγιό της, από Ρότερνταμ προς Ρόδο, με δύο πτήσεις την εβδομάδα από τις 28 Απριλίου.

H Germania ανοίγει την Κέρκυρα από το Erfurt, με μία πτήση την εβδομάδα από τις 25 Ιουνίου μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου αλλά και από Βρέμη προς Ηράκλειο, με μία πτήση την εβδομάδα από 8 Μαίου.

πηγή: traveldailynews.gr

Ξεσηκωμός σε Κύθηρα και Νεάπολη Λακωνίας για την επιχείρηση διακοπής της ακτοπλοϊκής σύνδεσης

 Παλαϊκό ξεσηκωμό στα Κύθηρα και την Νεάπολη Λακωνίας προκαλεί η απόφαση με την οποία ουσιαστικά προκαλείται η διακοπή του καθημερινού δρομολογίου που ενώνει το πανέμορφο νησί της άγονης γραμμής με τη Λακωνία αφού για...
ακατανόητους λόγους - μη ουσιαστικούς - αποφασίστηκε να μη δωθεί η γραμμή αυτή στο πλοίο που εκτελεί εδώ και χρόνια το δρομολόγιο. Πρόκειται ουσιαστικά για απόφαση που καταδικάζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την οικονομική ανάπτυξη του νησίου, ενώ προκαλεί και κινδύνους υγείας των πολιτών αφού η καθημερινή σύνδεση με την Νεάπολη τους έδινε τη δυνατότητα να επισκέπτονται τα νοσοκομεία της Λακωνίας ή ακόμα και των παιδιών τους αφού στο νησί δεν υπάρχει παιδίατρος. Μάλιστα, όπως λένε Κυθήριοι και Λάκωνες, είναι παγκοίνως γνωστό πώς υπήρξε συμφωνία κυρίων μεταξύ των δυο εταιριών να μην εμπλακεί η μια στη γραμμή της άλλης ώστε να υπάρξει ισορροπία, η οποία παραβιάστηκε από την πλοιοκτήτρια του Βιτσέντζος Κορνάρος που διατηρεί ήδη την επιδοτούμενη γραμμή Πειραιάς, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Κρήτη Η απόφαση αυτή προκάλεσε τη συλλογή χιλιάδων υπογραφών διαμαρτυρίας απο κατοίκους που έχουν ήδη συγκεντρωθεί, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων που ζητεί την άμεση επανακατανομή των γραμμών ως έχουν μέχρι σήμερα , την ηχηρή παρέμβαση του Μητροπολίτη Κυθήρων καθώς και προειδοποιήσεις ακόμα και για πιο δυναμικές κινητοποιήσεις εκ μέρους των ντόπιων οι οποίοι έχουν φτάσει πλέον στο "μη παρέκει" . Χαρακτηριστική προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως προς τους πολιτικούς αρμοδίους η αποστροφή στο κείμενο που συνυπογράφουν χιλιάδες πολίτες : "Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για την επαπειλούμενη συγκοινωνιακή απομόνωση της προβληματικής περιοχής μας . Να είστε σίγουροι ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε τη μεθόδευση που θα απομακρύνει το τοπικό μας πλοίο (Πορφυρούσσα), την προσφορά του οποίου μόνο εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε τόσο κατά τους θερινούς όσο και κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Ούτε φυσικά να κατανοήσουμε πώς μια επιδότηση που δίνεται για να βελτιώσει τη ζωή μας, να μας οδηγήσει σε αδιέξοδο". "ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΔΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ"Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πρακτικό της συνεδρίασης της 21ης Δεκεμβρίου του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων "τα νησιά μας , Κύθηρα και Αντικύθηρα, εξυπηρετούνται ακτοπλοϊκώς απο τα πλοία Βιτσέντζος Κορνάρος το οποίο συνδέει τα νησιά μας με τον Πειραιά, το Γύθειο και την Κρήτη και το πλοίο Πορφυρούσσα που συνδέει τα νησιά μας με το νομό Λακωνίας. Το πλοίο Βιτσέντζος Κορνάρος επιδοτείται για τα δρομολόγια που εκτελεί και έχει πολυετή σύμβαση με το υπουργείο Ναυτιλίας (σ.σ εισπράττει περί τα 6,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως). Το πλοίο Πορφυρούσσα επιδοτείτο μέχρι πρότινος για το δρομολόγιο Νεαπόλεως- Κυθήρων -Αντικυθήρων μια φορά τη βδομάδα (σ.σ με περίπου 260.000 ευρώ ετησίως) , ενώ δεν επιδοτείται για τα καθημερινά δρομολόγια προς Νεάπολη. Στον πρόσφατο διαγωνισμό για τη γραμμή Νεαπόλεως Κυθήρων- Αντικυθήρων συμμετείχαν οι δυο εταιρίες , όμως η επιτροπή του διαγωνισμού απέρριψε την εταιρία του πλοίου Πορφυρούσσα (σ.σ για μη ουσιαστικούς λόγους ) και προβλέπεται να δωθεί στο Βιτσέντζος Κορνάρος και αυτή η επιδοτούμενη γραμμή. Επειδή παρόμοιο περιστατικό έχει συμβεί και στο παρελθόν , η ανησυχία των κατοίκων είναι μεγάλη και γιαυτό έχουν συνυπογράψει πάνω απο 3.000 κάτοικοι των Κυθήρων και της Νεάπολης, κείμενο με το οποίο εκφράζουν την αγανάκτηση τους για την επαπειλούμενη διακοπή της καθημερινής σύνδεσης με την απέναντι στεριά, πράγμα ζωτικό για τα Κύθηρα". "ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΩΣ ΕΧΟΥΝ"Και το Δημοτικό Συμβούλιο,ομόφωνα αποφασίζει: "Δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της διατηρήσεως του υφιστάμενου 

καθεστώτος μεταξύ των δυο εταιριών που δραστηριοποιούνται στα νησιά μας. Ζητεί απο την εταιρία του Βιτσέντζος Κορνάρος να μην διαταράξει την ισορροπία που υπάρχει και να αποχωρήσει οικοιωθελώς απο τη γραμμή την οποία διεκδίκησε ως επιδοτούμενη απο τα Κύθηρα ως τα Αντικύθηρα με επιστροφή μια φορά τη βδομάδα. Ζητεί απο το υπουργείο να λάβει σοβαρά υπόψιν αυτή τη θέση που διατυπώνεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων, η οποία άλλωστε είναι και η θέση της μεγάλης πλειοψηφίας του Κυθηραϊκού λαού".ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΘΗΡΩΝ Στο θέμα παρενέβη, αντιλαμβανόμενος πλήρως το πρόβλημα που δημιουργείται, και ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ ο οποίος με επιστολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο που κοινοποιείται και στο υπουργείο εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του "περί της διατηρήσεως ως έχουν μέχρι σήμερα των δυο θαλασσίων γραμμών και της μη αναγκαστικής απομακρύνσεως του δευτέρου (τοπικού πλοίου Πορφυρούσσα) , το οποίο κρίνεται απαραίτητο δια την καθημερινή μας συγκοινωνία με την Πελοπόννησο".

πηγή: inews.gr

Εισήγηση Μιχ. Πρωτοψάλτη στο Δημοτικό Συμβούλιο


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                                               Κύθηρα, 27/12/2012
                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. Φ4/23/

                                                                     Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο
                                                                                       Ενταύθα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα:  «Λογιστική τακτοποίηση – Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού».

Σχετ. :    α) Το άρθρο 93 του Ν. 3463/2006.           
              
        Με την λήξη του οικονομικού έτους και προκειμένου να υπάρξει λογιστική τακτοποίηση μέρους των εσόδων αλλά και των εξόδων του προϋπολογισμού, είναι ανάγκη το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, για την αποδοχή εσόδων τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξή του, καθώς επίσης και για την κατανομή αυτών στο σκέλος των εξόδων του προς αναπλήρωση ελλειμματικών πιστώσεων σύμφωνα με τα παρακάτω:


Α)   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ  ΕΣΟΔΑ:

1.      Αποδεχόμεθα και εγγράφουμε πίστωση ποσού 208.301.00 ευρώ πλέον της προϋπολογιζόμενης, υπό Κ.Α. 00/1311και αιτιολογία «ΣΑΤΑ»
2.      Αποδεχόμεθα και εγγράφουμε πίστωση ποσού 153,07 ευρώ με την δημιουργία νέου Κ.Α. υπό αύξοντα αριθμό 4211 και αιτιολογία «Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής».
3.      Αποδεχόμεθα και εγγράφουμε πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ με την δημιουργία νέου Κ.Α. υπό αύξοντα αριθμό 4212 και αιτιολογία «Επιστροφή πάγιας προκαταβολής».
4.      Αποδεχόμεθα και εγγράφουμε πίστωση ποσού 122,66 ευρώ με την δημιουργία νέου Κ.Α. υπό αύξοντα αριθμό 4214 και αιτιολογία «Επιστροφή εν γένει χρημάτων».

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ              
  210.576,73 ευρώ.

Β)   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ  ΕΞΟΔΑ:
      Μεταφέρουμε από τα έσοδα και εγγράφουμε μέσω του αποθεματικού σύμφωνα
      με τα παρακάτω:
1.      Πίστωση ποσού 80.000,00 ευρώ υπό Κ.Α. 30/7322.02 και τίτλο «Ανάπλαση Μπελβεντέρε».
2.      Πίστωση ποσού 60.000,00 ευρώ υπό Κ.Α. 30/7331.01 και τίτλο «Επισκευή – Ανάδειξη Νερόμυλου Δ.Κ. Αντικυθήρων».
3.      Πίστωση ποσού 78.301,00 ευρώ υπό Κ.Α. 30/7333.02 και τίτλο «Συντήρηση – Ολοκλήρωση Οδού προς παραλία Χαλκού».
4.      Πίστωση ποσού 2.275,73 ευρώ υπό Κ.Α. 80/8111 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού».


                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                         Α/Α
                                                                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                     
                                                                                      ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

Μπράβο στους καπετάνιους και πληρώματα των "ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ" ΚΑΙ "ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ"


Και μετά την 3η προσπάθεια ο καπετάνιος Δημήτρης Λαδάς κατάφερε και έδεσε το Κορνάρος στο Διακόφτι παρόλο τον δυνατό αέρα....
Το καράβι ερχόμενο από Κρήτη βρήκε θάλασσα 9+ μποφόρ και δεν έπιασε Αντικύθηρα, για άλλη μια φορά το καράβι και το δεμένο πλήρωμα του μας χάρισαν το αγαθό της συγκοινωνίας από Κρήτη και προς Πειραιά. Το άλλο πλοίο της γραμμής μας το Πορφυρύσσα μετά την άρση του απαγορευτικού πραγματοποίησε το δρομολόγιο του από Νεάπολη προς Διακόφτι και αντίστροφα προσφέροντας και αυτό στους επιβάτες τη σύνδεση με την απέναντι στεριά χωρίς ταλαιπωρία πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα. Ένα μεγάλο μπράβο στους καπετάνιους και τα πληρώματα των δυο καραβιών ΜΑΣ!!!!!!!

Από Βαλέριο Καλοκαιρινό

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Ευχές από την Ένωση Απανταχού Αντικυθηρίων "Ο Άγιος Μύρων"


                          ΕΝΩΣΙΣ
 ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΙΩΝ
               «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ»
              ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 99-101
                  185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
              ΤΗΛ/FAX (210) 41.20.596

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης των Απανταχού Αντικυθηρίων εύχεται στα μέλη του συλλόγου και σε όλους τους Αντικυθήριους,
Χαρούμενες Γιορτές
και
Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας
                               Ιωάννης Γλυτσός                     Ιωάννης Κατσαβενάκης

Δελτίο Τύπου Δήμου Κυθήρων, 18/12/2012

Με αφορμή την από 17/12/2012 ανακοίνωση της Κυθηραϊκής Πρωτοβουλίας για την «Δημόσια Διαβούλευση» περί της Εγχωρίου Περιουσίας στον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο το Σάββατο 15/12/2012 από τον Δήμο Κυθήρων σημειώνονται τα κάτωθι :
«Έχουμε πλέον συνηθίσει να διαβάζουμε στις ανακοινώσεις της Κυθηραϊκής Πρωτοβουλίας τα αυθαίρετα και αστήρικτα συμπεράσματα για κάθε εκδήλωση, πράξη και ενέργεια της Δημοτικής Αρχής.
Έχουμε πλέον συνηθίσει να διαβάζουμε πόσο πολύ « πιέζει» η Κ. Πρωτουβουλία την Δημοτική Αρχή να ακολουθήσει τις πολιτικές που η Κ.Π. δήθεν υποδεικνύει, ή πόσο εύκολα «κατορθώνει» η Κ.Π. να επιβάλει την βούλησή της στην Δημοτική Αρχή . Φαίνεται όμως ότι ο συντάκτης των ανακοινώσεων της Κ. Πρωτοβουλίας δεν αντιλαμβάνεται ότι άθελά του προδίδει αυτό που θέλει να κρύψει ή να διαστρεβλώσει.
Έτσι , και η ίδια παραδέχεται ότι « ο αριθμός (των παρευρεθέντων) δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικός». 
Η ίδια ηθελημένα «ξεχνάει» ότι και ο αρχηγός της κ. Βύρων Πρωτοψάλτης, αρχικά ψήφισε στο Δημοτικό Συμβούλιο την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μόνον. Η ίδια σποπίμως αποσιωπά ότι από το όρια του χρόνου που αρχικά τέθηκαν από το τριμελές Προεδρείο δεν ξέφυγε μόνον ο κ. Μανώλης Κασιμάτης , πρώην Πρόεδρος της Εγχωρίου , αλλά όλοι ανεξαιρέτως οι ομιλητές. Εξ άλλου , διαστρεβλώνει την πραγματικότητα ενοχοποιώντας τον κ. Μ. Κασιμάτη για την σταδιακή αποχώρηση του ακροατηρίου ,ενώ αυτή έχε ήδη ενταθεί πριν από την ομιλία του ανωτέρω. Tέλος , ως προς τους χαρακτηρισμούς της ότι « η Δημοτική Αρχή ούτε αγαπάει ούτε εμπιστεύεται τις ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες , ενώ η συμμετοχή της ήταν μίζερη και μη εποικοδομητική», έχουμε να τονίσουμε ότι ευτυχώς που υπάρχει η οπτική καταγραφή της συζητήσεως από τον κ. Βαλέριο Καλοκαιρινό , τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την εθελοντική προσφορά του , για να βγάλει ο καθένας αβίαστα – παρακολουθώντας την – τα σωστά συμπεράσματά του. Ας μην βιάζεται η Κ.Π. να αυτοανακηρυχθεί προστάτης της Εγχωρίου.
Η παρούσα Δημοτική Αρχή και γνωρίζει και μπορεί να προστατεύσει με επιτυχία τα συμφέροντα των Κυθήρων και των Αντικυθήρων είτε μέσω της Εγχωρίου είτε όχι , όπως άλλωστε μέχρι τώρα επανειλημμένως έχει πράξει και θα συνεχίσει να το πράττει και στο μέλλον δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη με την οποία την περιβάλλει η πλειονότητα του Κυθηραϊκού και Αντικυθηραϊκού λαού

Δελτίο Τύπου Δήμου Κυθήρων- 17/12/2012

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15/12/2012 , στην αίθουσα του Κυθηραϊκού Συνδέσμου στη Χώρα , η προγραμματισμένη και ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συνάντηση για ανοιχτή ενημέρωση – συζήτηση για την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων.
Η εκδήλωση άρχισε την 18:00 ενώπιον 110 περίπου Κυθηρίων , του Δημάρχου , του Μητροπολίτη , Δημοτικών Συμβούλων , μελών της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας , πρώην Προέδρων της Επιτροπής και κοινού.
Μετά από την εισαγωγική ομιλία του Δημάρχου Κυθήρων ,κ. Θ. Κουκούλη, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Επιτροπής , κ. Γ. Βέζος, ενώ μίλησαν ο κ. Παν. Πρωτοψάλτης για την μείζονα αντιπολίτευση, ο κ. Γ. Σταθάτος για την ελάσσονα αντιπολίτευση , ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχ. Πρωτοψάλτης ,ο κ. Παν. Κομηνός για την επιτροπή και ο καθηγητής συνταγματολόγος κ. Γ. Κασιμάτης . Στη συνέχεια μίλησαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, πρώην Πρόεδροι της Εγχωρίου , ενώ σύντομες παρεμβάσεις και ερωτήσεις έγιναν και από το κοινό , το οποίο όμως μετά τις δύο πρώτες ώρες άρχισε να αποχωρεί με αποτέλεσμα περί την 22:10΄ που ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην αίθουσα βρίσκονταν περί τα 25 άτομα.

O κ. Δήμαρχος , αφού έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο θεσμό της Εγχωρίου Περιουσίας , αναφέρθηκε στην ομόφωνη απόφαση που προσφάτως έλαβε το Δημοτικό συμβούλιο για τις προτεινόμενες αλλαγές στην λειτουργία της Εγχωρίου και τόνισε ότι η προστασία του θεσμού της Εγχωρίου Περιουσίας είναι δεδομένη από την Δημοτική Αρχή , ενώ υπογράμμισε ότι μέσα από κλίμα διαλόγου και συναίνεσης μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινές θέσεις για το μέλλον της Εγχωρίου , ώστε να καταστεί αυτή πιο ευέλικτη στη λειτουργία της και συνάμα αναπτυξιακός μοχλός των Κυθήρων και των Αντικυθήρων.
Οι περισσότεροι ομιλητές πρότειναν αλλαγές στον τρόπο εκλογής του Δ.Σ. της Εγχωρίου ,δηλ. από ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα πέραν του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ ο Αντιδήμαρχος , κ. Μιχ. Πρωτοψάλτης, υπεραμύνθηκε της ομόφωνης αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Εγχώριο.
O καθηγητής κ. Κασιμάτης απάντησε σε πολλές ερωτήσεις του κοινού και του Δημάρχου , υπεραμύνθηκε του θεσμού, όπως αυτός λειτουργεί σήμερα ,και σε τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Μαν. Λουράντου για την ανάγκη ουσιαστικών αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του θεσμού, ο κ. καθηγητής δήλωσε ότι « έτσι μιλάμε για την κατάργησή του».
Πριν από το τέλος της συζητήσεως ο κ. Γ. Σταθάτος επεχείρησε να φέρει προς έγκριση ψήφισμα , παραβιάζοντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προέβλεπε συζήτηση – ενημέρωση και κατάθεση προτάσεων μόνον, αλλά ο Πρόεδρος και συντονιστής της συζητήσεως , Δήμαρχος, κ. Θ. Κουκούλης , απέτρεψε την παραφωνία , αφού ούτως ή άλλως στην αίθουσα είχαν παραμείνει λιγότερα από 25 άτομα. 
Σε γενικές γραμμές η συζήτηση εξελίχθηκε ομαλά και δικαίωσε τον κ. Δήμαρχο , ο οποίος στην εισαγωγική ομιλία του κάλεσε το κοινό να συζητήσει ήπια χωρίς ακρότητες για να αποβεί ωφέλιμη και γόνιμη η εκδήλωση. Στο τέλος της συζητήσεως μάλιστα εξεδήλωσε την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα , αλλά δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την περιορισμένη παρουσία του κοινού σε μια τόσο σοβαρή προσπάθεια δημοσίου διαλόγου.

Δελτίο Τύπου Δήμου Κυθήρων - 13/12/2012


Στο πρόσφατο κρίσιμο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ( Κ.Ε.Δ.Ε) οι εργασίες του οποίου διεξήχθησαν την 3/12/2012 στην Αθήνα, συμμετείχε ο Δήμαρχος Κυθήρων, κ. Θεόδωρος Γ. Κουκούλης . Μοναδικό θέμα του Συνεδρίου ήταν η κρίσιμη οικονομική κατάσταση των Δήμων της πατρίδας μας και η ασυνέπεια της κεντρικής κυβερνήσεως να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις της προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στο Συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν οι Δήμαρχοι όλης της χώρας, Περιφερειάρχες , Βουλευτές και οι Υπουργοί, κ. Ε. Στυλιανίδης και κ. Γ. Αθανασίου, ο Δήμαρχος Κυθήρων ανέλυσε το θέμα της τραγικής καταστάσεως στην οποία έχουν περιέλθει κυρίως οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τοπικά έσοδα των μικρών δήμων είναι ελάχιστα και κυρίως στηρίζονται σε κρατικούς πόρους οι οποίοι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν υποστεί περικοπή άνω των 60% .Επίσης, τόνισε ότι, με το κλείσιμο διαφόρων κρατικών υπηρεσιών, τα μικρά νησιά ωθούνται σε μαρασμό. Τέλος, ζήτησε να συμπεριληφθεί στο ψήφισμα του Συνεδρίου η συνέχιση λειτουργίας των Δ.Ο.Υ στα μικρά νησιά πράγμα το οποίο - δυστυχώς - δεν έγινε αποδεκτό από τους εκπροσώπους των μεγάλων δήμων με αστήρικτα επιχειρήματα, ενώ υποτονική ήταν η αντίδραση άλλων παρισταμένων δημάρχων προερχομένων από μικρά νησιά με εξαίρεση αυτών της Σκιάθου και των Λειψών.
Την Τρίτη, 4/12/2012, επισκέφθηκε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Κ. Μουσουρούλη, στον οποίο εμφατικά τόνισε ότι τυχόν διατάραξη της υφιστάμενης ισορροπίας μεταξύ των δύο πλοίων που εξυπηρετούν Κύθηρα και Αντικύθηρα θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον τόπο μας. Ο κ. Υπουργός διαβεβαίωσε τον κ. Δήμαρχο ότι αντιλαμβάνεται την υπάρχουσα λεπτή ισορροπία και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Επίσης ενημέρωσε για το ίδιο θέμα και τους Γεν. Γραμματείς του Υπουργείου, κ. Aθ. Μπούσιο και κ. Δ. Σπιλάνη, οι οποίοι διατύπωσαν ταυτόσημη άποψη μ’ αυτήν του κ. Υπουργού.
Στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας ,κ. Κ. Αρβανιτόπουλο , στον οποίο έθεσε το θέμα της διατήρησης της Δ.O.Y Κυθήρων και ζήτησε την παρέμβαση του. Ο. κ. Υπουργός είχε άμεση τηλεφωνική επαφή με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα, ο οποίος δήλωσε ότι το θέμα είναι εξαιρετικά δύσκολο και θα εξετασθεί πιθανή μικρή αναβολή στο κλείσιμο της Δ.Ο.Υ. Κατόπιν, συζήτησε με τον Υπουργό τη δυνατότητα ανεγέρσεως των δύο νέων σχολικών μονάδων λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης, ενώ του έθεσε εκ νέου τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου μας, δηλ. την τοπική ακτοπλοϊκή συγκοινωνία , την επέκταση του διαδρόμου προσγειώσεως στο αεροδρόμιο, την δημιουργία υποδομών, καθώς και το πρόσφατο ζήτημα της προτεινόμενης κήρυξης 196 στρεμμ. στο Διακόφτι ως αρχαιολογικού χώρου. Εξ άλλου, συναντήθηκε με την υπεύθυνη της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας , κα. Αλεξάνδρα Μαρή, στην οποία ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του. Η κα. Μαρή εξήγησε ότι σε περίπτωση ανακηρύξεως του χώρου δεν θίγονται οι ιδιοκτήτες γης. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε στην κα. Μαρή ότι θα συναντηθεί με την Γ. Γραμμ. Πολιτισμού ,κα. Λ. Μενδώνη , για να επιλυθεί το ζήτημα σε πολιτικό επίπεδο.
Την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ( 5-7 Δεκεμβρίου) ο κ. Δήμαρχος πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στις Βρυξέλλες με άλλου Δημάρχους Μικρών Νήσων, μελών του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νήσων (ΕΔΜΝ).
Η αποστολή πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του ευρωβουλευτή, κ. Γιώργου Σταυρακάκη, και με δαπάνες του Ευρωκοινοβουλίου. Κατά την εκεί παραμονή του ο Δήμαρχος Κυθήρων μαζί με τους άλλους Δημάρχους συναντήθηκε με την ελληνίδα Επίτροπο αρμόδια για θέματα Αλιείας και Θαλάσσιας πολιτικής , κα. Μαρία Δαμανάκη , με τους Ευρωβουλευτές , κ. Γ.Σταυρακάκη. Σπ. Δενέλλη και Γ. Παπαστάμκο, καθώς και με ανώτερα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου.
Η Επίτροπος , κα. Μαρία Δαμανάκη , τόνισε ότι κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) θα υπάρξουν αλλαγές προς την « Γαλάζια Οικονομία» η οποία θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στο νησιωτικό χώρο και νέες θέσεις εργασίας. Ο Δήμαρχος,κ. Θ. Κουκούλης , ζήτησε την παρέμβαση της Επιτρόπου προς την ελληνική κυβέρνηση για να απλοποιηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ώστε και τα μικρά νησιά που στερούνται πόρων και εξειδικευμένου προσωπικού να έχουν ίσες ευκαιρίες εντάξεως σε ευρωπαϊκά προγράμματα και απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επί πλέον , έθεσε σε όλες τις συναντήσεις τα προβλήματα των μικρών νησιών στις μεταφορές , στις υποδομές , στην κοινωνική συνοχή και βέβαια το ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα των νησιωτών αγροτών οι οποίοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των συναδέλφων τους στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Tην Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, ο κ. Δήμαρχος συμμετείχε στην Ημερίδα που οργάνωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με θέμα « Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία ολοκληρωμένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα νησιά την περίοδο 2014 - 2020 », στην οποία παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό ,κ. Κ. Μουσουρούλη, τον Γεν. Γρ. Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γ. Σπιλάνη και από τους Γεν. Γραμματείς Οκτώ (8) Υπουργείων θέσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη των νησιών μας. Ακολούθησαν παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες Περιφερειάρχες, Δημάρχους, Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδημάρχους, Προέδρους Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Επιμελητηρίων για διάφορα θέματα που απασχολούν την οικονομία, τις υποδομές , τις μεταφορές και την ανάπτυξη των νησιών. Ο κ. Δήμαρχος σε παρεμβάσεις του τόνισε την ανάγκη ανάγκη να λυθεί οριστικά το συγκοινωνιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά, ώστε να αρθεί η υπάρχουσα αβεβαιότητα που ταλανίζει τους κατοίκους των. Επί πλέον υπογράμμισε ότι πρέπει να απλοποιηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τα μικρά νησιά ώστε να μπορούν να εντάσσουν έργα στο ΕΣΠΑ που έχουν σχέση με τη δημιουργία υποδομών σ’ αυτά.
Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να θεσπιστεί επί τέλους το « μεταφορικό ισοδύναμο» και να ενισχυθούν οικονομικά τα μικρά νησιά τα οποία αδυνατούν να επιβιώσουν στηριζόμενα μόνο σε δικούς τους πόρους.
Το βράδυ είχε συνάντηση με την Γεν. Γραμματέα Πολιτισμού, κα. Λίνα Μενδώνη, με την οποία συζήτησε το θέμα των 196 στρεμ. τα οποία προτείνεται να κηρυχθούν αρχαιολογικός χώρος στο Διακόφτι (σπήλαιο Χουστή ), την στασιμότητα στο θέμα του κλειστού Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας, τη συνέχιση των ανασκαφών στο Παλαιόκαστρο καις τη Λέσκα του Μερμηγκάρη, καθώς και την ανάγκη να παραμένει ανοιχτό το κάστρο της Χώρας όλο το καλοκαίρι μέχρι τη Δύση του ηλίου. Η Γεν. Γραμματέας δεσμεύτηκε να επανεξετάσει με ευνοϊκότερους όρους το θέμα του Διακοφτίου σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν θίγονται οι ιδιοκτήτες γης στην περιοχή ούτε βέβαια απαγορεύεται η δόμηση κτισμάτων και κατοικιών. Επίσης υποσχέθηκε ότι θα προωθηθεί ταχύτερα η μελέτη του Αρχαιολογικού Μουσείου, ώστε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ενώ για το ωράριο του Κάστρου έδειξε κατανόηση δηλώνοντας ότι με τη συνεργασία και την ευθύνη του Δήμου θα μπορέσει να εφαρμοστεί άτυπα η επέκταση του ωραρίου. Τέλος, συζήτησαν άλλα θέματα σχετικά με την δραστηριότητα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα η οποία θα μπορούσε να τονώσει τον τουρισμό στα δύο νησιά μας.
Την Τρίτη , 11 Δεκεμβρίου , o κ. Δήμαρχος είχε συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον Υπουργό , κ. Στυλιανίδη, με τον οποίο συζήτησε την τραγική κατάσταση των οικονομικών των Δήμων , για την οποία κύρια ευθύνη φέρει η μη απόδοση στους Δήμους των θεσμοθετημένων από το κράτος πόρων , την αδυναμία των μικρών νησιωτικών Δήμων να ανταποκριθούν σε βασικές υποχρεώσεις τους προς τους Δημότες τους , καθώς και την έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για την εκπόνηση μελετών και την ωρίμανση έργων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ. Επίσης , του επισήμανε την επιτακτική ανάγκη παραμονής της Δ.Ο.Υ στα Κύθηρα , καθώς και την ανάγκη να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τους μικρούς Δήμους προκειμένου να μπορούν αυτοί να εντάσσονται σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα .
Ο κ. Υπουργός είχε επικοινωνία με τον Υφυπουργό Οικονομικών , κ. Γ. Μαυραγάνη , από τον οποίο ζήτησε να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να παραμείνει εν λειτουργία η Δ.Ο.Υ Κυθήρων.
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος επισκέφθηκε το Υπουργείο Οικονομικών όπου είχε συναντήσεις για το φλέγον ζήτημα της Δ.Ο.Υ αρχικά με τον Δ/ντη του Υφυπουργού , κ. Κωστολιά , τον Γεν. Δ/ντη του Υπουργείου , κ. Χατζάκη και τέλος με τον Υφυπουργό κ. Μαυραγάνη , ο οποίος εξήγησε στον Δήμαρχο ότι πιθανόν θα εξετασθεί σύντομη χρονικά παράταση λειτουργίας της Δ.Ο.Υ , ενώ θα ρυθμισθούν θέματα λειτουργίας του παραρτήματος Παρακαταθηκών και Δανείων στα Κύθηρα.Στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Ειδικό Σύμβουλο του Υπουργού Οικονομικών , κ. Στουρνάρα , κ. Φ. Κουρμούση , ο οποίος διαβεβαίωσε τον κ. Δήμαρχο ότι - παρά την μεγάλη δυσκολία του θέματος - θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να παραταθεί η λειτουργία της Δ.Ο.Υ για μικρό χρονικό διάστημα , ενώ δεσμεύθηκε , όπως και προηγουμένως ο Υφυπουργός , ότι οι υπηρεσίες της Δ.Ο.Υ Κυθήρων όταν αυτή καταργηθεί αντί της Σπάρτης θα λειτουργούν σε Δ.Ο.Υ του Πειραιά.