Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Προσωρινή διακοπή ρεύματος στον Ποταμό, 11/7/2017

πηγή: Tsirigo fm