Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση Δήμου Κυθήρων σχετικά με τη τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων