Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση για τον αγιασμό του Δημοτικού Σχολείου Χώρας-Καρβουνάδων

Η Τελετή του Αγιασμού  στο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Χώρας-Καρβουνάδων Κυθήρων θα πραγματοποιηθεί τη  Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 ως εξής:
Στο Διδακτήριο της Χώρας στις 8:45΄π.μ. και αφορά τους μαθητές της Τετάρτης (Δ΄), Πέμπτης (Ε΄)  και  Έκτης (ΣΤ΄) τάξης.
Στο Διδακτήριο των Καρβουνάδων στις 10:15΄ π.μ. και αφορά τους μαθητές της Πρώτης (Α΄),  Δευτέρας (Β΄)  και Τρίτης (Γ΄)  τάξης.
Οι  μαθητές  τη  Δευτέρα  θα  έρθουν  με  τους  γονείς  τους  και  θα  ενημερωθούν  για  τις  επόμενες  ημέρες  τι  θα  γίνει  με  τις  μεταφορές.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

πηγή: Tsirigo fm