Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση σχετικά με συνάντηση ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων της Δημοτικής αρχής με τους κατοίκους της Τ.Κ. Αρωνιαδίκων