Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Επιστολή Δημάρχων ΠΕ Νήσων Αττικής με θέμα: "Αίτημα άμεσης παρέμβασης – τροπολογίας επί του άρθρου 221 του Ν.4412/2016