Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Επιστολή Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ προς τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

Ἐν Κυθήροις τῇ 29ῃ Δεκεμβρίου 2016
Ἀριθ. Πρωτ.: 696
Ἀξιότιμον Κύριον
Παναγιώτην Κουρουμπλῆν
Ὑπουργόν Ναυτιλίας &
Νησιωτικῆς Πολιτικῆς
Ἀκτή Βασιλειάδη
185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Εὐλογημένες ἀπό τόν ἐνανθρωπήσαντα Κύριόν μας καί Θεόν οἱ ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου και
καλή καί εὐλογημένη ἡ νέα χρονιά!

Ὑπουργέ μου,
      Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ἀναφερθῶ εἰς τό ὀξύτατο συγκοινωνιακό διά θαλάσσης πρόβλημα τῶν νησιῶν μας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων.

      Ἐκκρεμοῦν, ὅπως πληροφοροῦμαι οἱ ὑπογραφές τῶν συμβάσεων ἀπό μέρους τοῦ Ὑπουργείου σας, τόσον μέ τό περιφερειακό πλοῖο ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ, ὅσον καί μέ τό τοπικό πλοῖο ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ. Τό πρῶτο ἀναπληρώνει τό ΠΡΕΒΕΛΗΣ στίς ναυτιλιακές γραμμές τῶν νήσων τῶν Κυκλάδων, χωρίς ἐπί δίμηνον καί πλέον ν’ ἀντικατασταθῆ στή γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΙΣΑΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ μέ ἄλλο, ὅπως γινόταν παλαιότερα, ἐνῶ γιά τό ἄλλο ἐκκρεμεῖ ἡ ὑπογραφή διά τό δεύτερο μέσα στήν ἑβδομάδα δρομολόγιο ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ.
      Τό Ε/Γ – Ο/Γ Β.ΚΟΡΝΑΡΟΣ ἀναμενόταν νά ξαναρχίση τά δρομολόγιά του πρό τῶν Χριστουγέννων. Ἀντί τούτου εἴδαμε στήν ἱστοσελίδα του ἀνακοίνωσι γιά τίς 3/1/2017 καί χθές πληροφορηθήκαμε ὅτι μέχρι τίς 9/1/2017 θά ἐξυπηρετῆ τά Κυκλαδονήσια.
     Αὐτή ἡ ἀσυνέπεια καί ἡ ἀναβλητικότητα καταπονεῖ πολύ τούς κατοίκους τῶν νησιῶν μας. Πιό μεγάλο εἶναι τό πρόβλημα στό νησί τῶν Ἀντικυθήρων, πού ὁ γηραιός Ἐφημέριος - Ἱερεύς εὑρίσκεται στήν Ἀθήνα λόγῳ τριπλῆς καρδιακῆς ἐπεμβάσεως. Διά τήν ἐξυπηρέτησι τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν μετέβην μέ ἑλικόπτερο τά Χριστούγεννα καί ἄλλες φορές Ἱερεῖς μας μέ τόν ἴδιο τρόπο ἤ μέ τό λιμενικό Νεαπόλεως.
      Σᾶς παρακαλῶ θερμά νά ἐπιταχυνθοῦν οἱ διαδικασίες ὑπογραφῶν, γιατί τό τοπικό πλοῖο ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ ἀπό 10ης Ἰανουαρίου 2017 πρέπει νά δέση γιά τήν ἐτήσια συντήρησί του καί τότε;

Μέ ἑόρτιες εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ