Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Έγγραφο του Δημάρχου Κυθήρων σχετικά με τις δημοπρασίες κατά το Ν. 4412/2016