Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Ανακοίνωση Δήμου Κυθήρων σχετικά με βλάβη απορριμματοφόρου οχήματος