Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομης μονάδας παραγωγής ιατρικού οξυγόνου στο Νοσοκομείο Κυθήρωνπηγή: Tsirigo fm