Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Δελτίο τύπου Δήμου Κυθήρων, 3/5/2018 (1)


Στις 02-05-2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κυθήρων, μετά από μακρά περίοδο ενεργειών και συνεργασίας με το αρμόδιο Υπουργείο, η με αριθμό πρωτοκόλλου 45373/26-04-2018 απάντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σύμφωνα με την οποία η Κυριακάτική υπαίθρια αγορά (Παζάρι) στον Ποταμό του Δήμου Κυθήρων, η οποία καθιερώθηκε με το Διάταγμα της 26ης Μαρτίου 1927, εξακολουθεί να λειτουργεί ως έχει.
Η ανωτέρω εξόχως σημαντική εξέλιξη για τη συνέχιση της νόμιμης λειτουργίας του παραδοσιακού παζαριού στο Ποταμό, το οποίο συνιστά αναμφισβήτητα μέρος της παράδοσης του τόπου μας και συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας, επιστέγασε με τον καλύτερο τρόπο τις μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής (Δημάρχου, αρμοδίου Αντιδημάρχου και Νομικού Συμβούλου) για τη διάσωση του καθιερωμένου Παζαριού, ευθύς ως δημοσιεύθηκε και ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄171), σύμφωνα με τον οποίον στην ουσία απαγορεύθηκε η πώληση νωπών προϊόντων εκτός των πλαισίων που καθορίζονται για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και οι κυριακάτικες αγορές περιορίστηκαν αποκλειστικά στη δραστηριοποίηση παλαιοπωλών, συλλεκτών, ρακοσυλλεκτών και συναφών επιτηδευματιών. Η πρόβλεψη αυτή, ουσιαστικά οδηγούσε το παζάρι του Ποταμού σε κατάργηση.
Μετά την ανωτέρω θετική εξέλιξη, ο Δήμος Κυθήρων θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, ώστε να θεσπιστεί Κανονισμός Λειτουργίας, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, της οποίας ο χαρακτήρας θα διασφαλιστεί απολύτως όσον αφορά την αποκλειστική διάθεση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και άμεσων υποπροϊόντων αυτών και σε καμία περίπτωση άλλων ειδών, που αλλοτριώνουν ή μεταβάλουν τον χαρακτήρα του παζαριού.