Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

26η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κυθήρων, 28/11/2017

βίντεο: PHOTO CERIGO ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
πηγή: tsirigotv.gr