Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου Δήμου Κυθήρων, 7/3/2018


Τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση Κτιρίων Σχολικών Μονάδων" υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης.
Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης 100.000,00€ και μετά την επιτευχθείσα έκπτωση (31,84%) το τελικό ποσό συμβάσεως ανέρχεται σε 68.264,63€ με το Φ.Π.Α.
Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών στο Δ.Σ. Ποταμού (κατασκευή καινούργιου στεγανού βόθρου, καινούργιας εξωτερικής περίφραξης), στο Δ.Σ. της Χώρας (νέος συνθετικός τάπητας ταρτάν και περιφράξεις), στο Γυμνάσιο - Λύκειο (αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, βαψίματα, λοιπές επισκευές) και στο Νηπιαγωγείο Αγ. Πελαγίας (ελαιοχρωματισμοί περιφράξεων). Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία "ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ" και η προθεσμία περάτωσης είναι 4 μήνες.