Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Δελτίο τύπου Δήμου Κυθήρων, 2/2/2018

Τις συμβάσεις εκτέλεσης 2 ακόμα έργων υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης. Συγκεκριμένα υπεγράφησαν οι συμβάσεις των εξής έργων:
1. Επισκευές Δεξαμενών - Αντλιοστασίων (Β΄ Φάση). Πρόκειται για τη δεύτερη φάση της επισκευής και συντήρησης δεξαμενών και αντλιοστασίων του Δήμου μας με προϋπολογισμό μελέτης 100.000,00€ που χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα (ανταποδοτικά) του Δήμου. Ανάδοχος είναι η Πολ. Μηχανικός Θεανώ Χρήστου και το ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση (41%) ανέρχεται σε 60.276,98€. Προβλέπεται η αντικατάσταση στέγης - οροφής στις δεξαμενές Χώρας και Διακοφτίου και στο αντλιοστάσιο Φρατσίων, καθώς και πλήρης συντήρηση, ανακαίνιση, στεγάνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων και λοιπές εργασίες στη δεξαμενή και βανοστάσια Χώρας, Καψαλίου, Σκληρής, Διακοφτίου και στο αντλιοστάσιο Φρατσίων (θέση Ξεροσοβάλα). Το έργο είναι σημαντικό καθώς στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν εξαρχής η ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών του δικτύου ύδρευσης, που θα συνεχιστεί και με την τρίτη φάση του έργου μόλις ολοκληρωθεί η παρούσα εργολαβία.
2. Κατασκευή Προστατευτικού Τοιχίου Καψαλίου. Θα κατασκευαστεί προστατευτικό τοιχίο προς το υδραγωγείο Καψαλίου και θα γίνει γενική συντήρηση - αρμολόγημα του πλακόστρωτου που έχει υποστεί ζημιές και φθορές. Ο προϋπολογισμός με βάση τη μελέτη είναι 20.000,00€ και μετά την επιτευχθείσα έκπτωση (51%) το έργο θα κατασκευαστεί έναντι ποσού συμβάσεως 9.881,09€. Ανάδοχος είναι η Πολ. Μηχανικός Θεανώ Χρήστου.
Τα έργα αυτά δημοπρατήθηκαν από το Δήμο μας το έτος 2017, όμως εκτελούνται το 2018 λόγω της δραματικής αύξησης της γραφειοκρατίας και των τεράστιων καθυστερήσεων στις δημοπρατήσεις έργων, γεγονός που διαρκώς θίγεται από τους Δήμους προς τα αρμόδια υπουργεία, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δόθει λύση.